'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Frivillighetspris

Frivillighetspris

Hurum kommunes frivillighetspris skal gå til en initiativrik person, lag/forening eller en organisasjon som med sine idéer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum.

Nominasjoner med begrunnelse sendes innen 15. april til: 
postmottak@hurum.kommune.no

eller
Hurum frivilligsentral
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre 

Retningslinjer for Frivillighetsprisen i Hurum

  • Hurum kommunes frivillighetspris tildeles en initiativrik person, lag/forening eller en organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
  • Frivillighetsprisen deles ut som anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum for ekstraordinær frivillig innsats.
  • Lag, foreninger og enkeltpersoner fra Hurum kan nominere kandidater. Forslag med skriftlig begrunnelse sendes til Frivilligsentralen, postmottak@hurum.kommune.no, innen 15. april.
  • Frivillighetsprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen.
  • Frivillighetsprisens kostnader innarbeides i Hurum frivilligsentrals årlige budsjett.
  • Frivilligsentralens styre og daglig leder utgjør juryen. Juryen kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år.
  • Frivillighetsprisen deles ut ved et åpent kulturarrangement i bygda.

Vedtatt justert i Hurum frivilligsentrals styremøte 13.1.2016.

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen 

2019: Margrethe Ross Folkestad

for hennes mangeårige frivillige innsats i Tofte skolekorps, der hun har vært engasjert i det meste - i styret, som instruktør og som organisator.

2018: Kolbjørn Johansen

For hans viktige rolle og store innsats som frivillig innen idrett og korps på Tofte og Filtvet, gjennom mange år. Hans arbeid for barn og unge fremheves særlig.

2017: Liv Aas

for hennes stor innsats for demenssaken, samt for det mangeårige arbeidet i Holmsbu vel

2016: Bjørn Sundin

For hans store frivillige innsats i arbeidet med butikken BjørnsBruktBod, der inntekten går uavkortet til veldedig formål.

2015: Sten Vidar Mørch

For sin innsats som trener og drivkraft i Sætre IF Graabein gjennom mange år.

2014: Eva Bache-Mathisen

For hennes innsatts gjennom mange år ovenfor innbyggere i Hurum. Hennes engasjement kommer til syne gjennom mange verv i nærmiljøet på Filtvet og i Hurum historielag.

2013: Randi Sæthre Olsen

For sin uegennyttige innsats over mange år overfor innbyggerne i Hurum kommune gjennom sitt engasjement i Hurum Røde Kors, Besøkstjenesten og Kongsdelene kirkes venner.

2012: Erik Gudem

For sitt engasjement og den drivkraften han viser som leder i Hurøgjengens støtteforening.

2011: Leonard Larsen og Huringen IF

Prisen ble i 2011 delt mellom en enkeltperson og en forening:

Leonard Larsen Med sitt engasjement og sin praktiske innsats for lokalsamfunnet bidrar han til å øke trivselen for innbyggerne i Holmsbu.

Huringen IF For deres innsats med å skape aktiviteter, anlegg og arrangementer som skaper engasjement, trivsel og glede i lokalmiljøet på Klokkarstua.

2010:  Kåre Kjær Johansen

For hans innsats for nærmiljøet i Tofte. Han yter en enorm frivillig, daglig innsats i Tofte der han rydder søppel, holder orden og bidrar til at Tofte  er et godt sted å bo.

2009: Unni Smith

For hennes arbeid i Hurum Røde Kors-flyktningeguide, hvor hun organiserer gode aktiviteter og møteplasser for flyktinger og innvandrere.

2008: Willy Grønsås

For hans livslange engasjement i Sætre IF Graabein, spesielt for hans innsats med å opparbeide og vedlikeholde idrettsanleggene.

2007: Kongsdelene kirkes venneforening

På grunnlag av 11 års nitid og utrettelig arbeid med å samle inn penger til kirken for å utbedre den 100 år gamle kirken, som vi nå kan være stolt av.

2006: Elsa Meland i Hurum Husflidslag

For hennes arbeid med å spre skaperglede, kunnskap om godt håndtverk og å lage et trygt møtested for barn i «Arbeidsstue for barn».

2005: Arne Holm Hansen

For sin innsats for eldre og uføre i Hurum helsesportslag og i Frivillighetssentralen.

2004: Knut Inge Sotnedal

For sin rolle som pådriver og ildsjel i arbeidet med å skaffe Hurum brannbil.

2003: Løypekomiteen til Hurum turistforening

For engasjement og arbeid med å tilrettelegge og vedlikeholde skiløypenettet i Hurum  i over 20 år.

2001: Liv Mathisen og Lillemor Abrahamsen

For frivillig engasjement i Frivillighetssentralen og i Røde Kors.