'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Frivillighetspris

Frivillighetspris

Hurum kommunes frivillighetspris skal gå til en initiativrik person, lag/forening eller en organisasjon som med sine idéer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum.

Nominasjoner med begrunnelse sendes innen 15. april til: 
postmottak@hurum.kommune.no

eller
Hurum frivilligsentral
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre 

Retningslinjer for Frivillighetsprisen i Hurum

  • Hurum kommunes frivillighetspris tildeles en initiativrik person, lag/forening eller en organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
  • Frivillighetsprisen deles ut som anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum for ekstraordinær frivillig innsats.
  • Lag, foreninger og enkeltpersoner fra Hurum kan nominere kandidater. Forslag med skriftlig begrunnelse sendes til Frivilligsentralen, postmottak@hurum.kommune.no, innen 15. april.
  • Frivillighetsprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen.
  • Frivillighetsprisens kostnader innarbeides i Hurum frivilligsentrals årlige budsjett.
  • Frivilligsentralens styre og daglig leder utgjør juryen. Juryen kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år.
  • Frivillighetsprisen deles ut ved et åpent kulturarrangement i bygda.

Vedtatt justert i Hurum frivilligsentrals styremøte 13.1.2016.

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen 

2017: Liv Aas

for hennes stor innsats for demenssaken, samt for det mangeårige arbeidet i Holmsbu vel

2016: Bjørn Sundin

For hans store frivillige innsats i arbeidet med butikken BjørnsBruktBod, der inntekten går uavkortet til veldedig formål.

2015: Sten Vidar Mørch

For sin innsats som trener og drivkraft i Sætre IF Graabein gjennom mange år.

2014: Eva Bache-Mathisen

For hennes innsatts gjennom mange år ovenfor innbyggere i Hurum. Hennes engasjement kommer til syne gjennom mange verv i nærmiljøet på Filtvet og i Hurum historielag.

2013: Randi Sæthre Olsen

For sin uegennyttige innsats over mange år overfor innbyggerne i Hurum kommune gjennom sitt engasjement i Hurum Røde Kors, Besøkstjenesten og Kongsdelene kirkes venner.

2012: Erik Gudem

For sitt engasjement og den drivkraften han viser som leder i Hurøgjengens støtteforening.

2011: Leonard Larsen og Huringen IF

Prisen ble i 2011 delt mellom en enkeltperson og en forening:

Leonard Larsen Med sitt engasjement og sin praktiske innsats for lokalsamfunnet bidrar han til å øke trivselen for innbyggerne i Holmsbu.

Huringen IF For deres innsats med å skape aktiviteter, anlegg og arrangementer som skaper engasjement, trivsel og glede i lokalmiljøet på Klokkarstua.

2010:  Kåre Kjær Johansen

For hans innsats for nærmiljøet i Tofte. Han yter en enorm frivillig, daglig innsats i Tofte der han rydder søppel, holder orden og bidrar til at Tofte  er et godt sted å bo.

2009: Unni Smith

For hennes arbeid i Hurum Røde Kors-flyktningeguide, hvor hun organiserer gode aktiviteter og møteplasser for flyktinger og innvandrere.

2008: Willy Grønsås

For hans livslange engasjement i Sætre IF Graabein, spesielt for hans innsats med å opparbeide og vedlikeholde idrettsanleggene.

2007: Kongsdelene kirkes venneforening

På grunnlag av 11 års nitid og utrettelig arbeid med å samle inn penger til kirken for å utbedre den 100 år gamle kirken, som vi nå kan være stolt av.

2006: Elsa Meland i Hurum Husflidslag

For hennes arbeid med å spre skaperglede, kunnskap om godt håndtverk og å lage et trygt møtested for barn i «Arbeidsstue for barn».

2005: Arne Holm Hansen

For sin innsats for eldre og uføre i Hurum helsesportslag og i Frivillighetssentralen.

2004: Knut Inge Sotnedal

For sin rolle som pådriver og ildsjel i arbeidet med å skaffe Hurum brannbil.

2003: Løypekomiteen til Hurum turistforening

For engasjement og arbeid med å tilrettelegge og vedlikeholde skiløypenettet i Hurum  i over 20 år.

2001: Liv Mathisen og Lillemor Abrahamsen

For frivillig engasjement i Frivillighetssentralen og i Røde Kors.