'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nærmiljøforum

Hva er det

Hurum har siden tidlig på 90-tallet hatt nærmiljøfora (tidl. fellesutvalg) i alle tettsteder. Nærmiljøforaene vokste frem som et resultat av forberedelsesarbeid for flyplass på Hurum. Nærmiljøforaene arbeider for positiv utvikling av det enkelte lokale tettsted. Det finnes tre nærmiljøfora i Hurum:

Tofte nærmiljøforum  ble nedlagt i februar 2013. Sætre Nærmiljøforum avsluttet sitt arbeid fra 2014/15.
Holmsbu, Rødtange Kana nærmiljøforum er ikke i drift. I dette området tar Holmsbu vel ansvar for noen av arbeidsoppgavene.

Nærmiljøforaene består av representanter for lag og foreninger. Det er stor variasjon mellom nærmiljøforaene i størrelse og aktivitet.

Nærmiljøforaene het fellesutvalg frem til 16. juni 2009 da kommunestyret endret navn i forbindelse med vedtak i Frivillighetsmelding for Hurum. Nærmiljøforaene får støtte fra Hurum kommune i form av gratis bruk av kommunale lokaler til sin møtevirksomhet.

Hva gjør de

  • nærmiljøforaene er høringsorgan i kommunale plansaker og reguleringssaker
  • nærmiljøforaene arrangerer allmøter der hele lokalbefolkningen inviteres inn for å si sin mening i viktige utviklingssaker. Det anbefales at nærmiljøforumet sender saker via lag og foreninger, eller arrangerer allmøter der hele lokalsamfunnet inviteres når de skal uttale seg på vegne av befolkningen
  • nærmiljøforaene arbeider for å fremme et positivt lokalsamfunn i samarbeid med lag og foreninger. De kan motivere for dugnad slik at en del felles nytte- og glede prosjekter kan utføres.