'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Lokalhistorisk arkiv

Består av

  • ca. 5000 eldre fotografier fra Hurum i ordnet system hvorav ca. 250 fra glassplater. og ca. 600 er Widerøes flyfotoserie fra 1950-tallet.
  • kirkebøkene for Hurum 1715-1925 i skrevet utgave el. på mikrofilm (fødsel, dåp, konfirmasjon, vigsel, død)
  • folketellinger, eiendomsmatrikler, pantebøker, tingbøker samt div. andre protokoller og skatteoversikter fra ca. 1700 og fremover
  • et gårds- og bruksnr.arkiv hvor materialet nevnt foran er fordelt på våre 57 gårdsnr. i Hurum
  • lokalhistoriske bøker, tidsskrifter, jubileumsskrift, trykksaker som omhandler Hurum.

Arkivet eier private arkiver underlagt klausuler og bedrifts- og forretningsarkiver.

Arkivet oppbevarer protokoller og andre dokumenter for ca. 40 av bygdas lag og foreninger – og tar gjerne imot flere

Søk etter bilder

Man kan søke etter bilder i bibliotekets databaser:

Biblitekets database

Hurum kommunes lokalhistoriske arkiv inngår i bibliotekets utlånsbase og er tilgjengelig i bibliotekets åpningstid.

 

Besøksadresse:

Vestre strandvei 3
3482 Tofte

Telefon: 32 27 82 00