'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Livssynsåpne seremonirom

I Hurum er det to godkjente lokaler som kan benyttes som livsynsåpne seremonirom. Dette er Hovenga på Klokkarstua samfunnshus og kapellet ved siden av Holmsbu kirke.

Hovenga samfunnshus leies ut av Huringen. Kontaktinformasjon finnes på www.hovenga.com.

Kapellet ved siden av Holmsbu kirke leies ut av Hurum kirkelige fellesråd. Kontaktinformasjon finnes på: www.kirken-hurum.no.  

I tillegg er kommunens utleielokaler tilgjengelig for utleie til tros-og livssynsorganisasjoner, både til fast ukentlig leie og ved arrangementer. Se informasjon om kommunens lokaler her.