'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kunst rett vest

Hva er Kunst Rett Vest?

Kunst Rett Vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling.

Kunst Rett Vest er Vestregionens største satsing på kultur. Hurum kommune er en av 15 samarbeidende kommuner vest for Oslo som er med i Vestregionen.

Fellesutstilling 2018 i Drammen 10. - 21. oktober

Drammen er vertskommune og fellesutstillingen legges til Drammens museum. Lychepaviljonen og uteområdet vil bli tatt i bruk.

Det vil bli åpne atellierer slik at publikum kan besøke kunstnerne i deres hjemkommuner begge helger under Kunst rett vest, kunstneren velger om atelieret skal være åpent første, siste eller begge helgene.

Fordi det i år et begrensete lokaler - Lychepaviljongen ugjør ca. 200 kvm - vil museets uteområde benyttes. Her vil uteverk og verk i innleide skipscontainere kompensere for mindre lokaler, og samtidig gi en ny dimensjon til årets Kunst rett vest.

Valgfritt sidetema er i år "internasjonal".

Les mer på hjemmesiden til Kunst rett vest

Søke deltakelse

Utøvende kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk som bor og/har sitt virke i en av Vestregionens 15 kommuner (bl.a. Hurum) inviteres til å søke. Kunstnerne deltar med verk på fellesutstillingen og holder sitt atelier åpent for publikume en eller begge helgene. Det er juryert deltakelse. 

Valgfri helg for åpne atelierer var populært og videreføres i 2018.

Kriteriene for 2018 og søknadsskjema vises på Kunst rett vest's hjemmeside fra slutten av februar.

Søknadsfristen er 15. april.

 Åpne atelierer i Hurum

Alle deltakende kunstnere er som blir representert på fellesutstillingen skal også være tilstede for å ta i mot publikum i sine atelierer og verksteder to helger i utstillingsperioden.

Støa

Hurum kommune tilbyr kunstnere å benytte Støa som atelier under utstillingen. Kulturkontoret samordner eventuelle  interesserte.