'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kunst rett vest

Hva er Kunst Rett Vest?

Kunst Rett Vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling.

Kunst Rett Vest er Vestregionens største satsing på kultur. Hurum kommune er en av 15 samarbeidende kommuner vest for Oslo som er med i Vestregionen.

Fellesutstilling 2019

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september 2019.

Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september.

Søknadsfrist: 8. april 2019

Les mer på hjemmesiden til Kunst rett vest

Søke deltakelse

Utøvende kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk som bor og/har sitt virke i en av Vestregionens 15 kommuner (bl.a. Hurum) inviteres til å søke. Kunstnerne deltar med verk på fellesutstillingen og holder sitt atelier åpent for publikume en eller begge helgene. Det er juryert deltakelse. 

Kriteriene for 2019 og søknadsskjema offentliggjøres på Kunst rett vest's hjemmeside.

Søknadsfristen er 8. april.

 Åpne atelierer i Hurum

Alle deltakende kunstnere er som blir representert på fellesutstillingen skal også være tilstede for å ta i mot publikum i sine atelierer og verksteder to helger i utstillingsperioden.

Støa

Hurum kommune tilbyr kunstnere å benytte Støa som atelier under utstillingen. Kulturkontoret samordner eventuelle interesserte. Interesserte må ta kontakt med kommunen før søknadsfrist slik at bruk av Støa er avklart på søknadstidspunkt.