'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturskolen

Beskrivelse

Hurum kommunale kulturskole tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst og dans. I tillegg arrangeres noen kortere kurs dersom det er mange nok påmeldte.

Kulturskolen har sin undervisning spredt rundt på Tofte, Folkestad og Sætre.

Visjon

"Hurum kulturskole skal gi barn og unge positive opplevelser, og en planmessig undervisning av høy kvalitet innenfor ulike kunstfag. Dette gir den enkelte elev mulighet til å utvikle sine kreative og musikalske evner ut i fra egne forutsetninger".

Målgruppe 

Barn og unge mellom 6 og 18 år, samt voksne hvis det er plass.

Kriterier/vilkår

Kulturskolens undervisning følger skoleruta i Buskerud fylke. Her kan det være noen avvik i forhold til den enkelte skoles rute. Når en søker blir tilbudt og tar i mot en elevplass i kulturskolen, er påmeldingen bindene og gjelder for ett skoleår av gangen.

Skoleåret 2019-20

Kulturskolen tilbyr undervisning i fagene:
band, bratsj, fiolin, gitar, jazzdans/moderne dans, klarinett, messinginstrument, piano, sang, saksofon, slagverk og visuelt kunstfag. Høsten 2019 deles visuelt kunstfag i to grupper, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. I tillegg starter kulturskolen musikkarusell på Sætre og Tofte barneskoler. Et musikkforberedende kurs for brn fra 6 - 8 år i SFO tiden.
Nytt dette skoleåret: Man kan også søke plass i Asker og Røyken kulturskoler på deres hjemmesider. Fra januar 2020 er vi en stor kulturskole.

Pris for tjenesten

Pris kr. 2.555,- pr. semester i 2019. Det er særskilte priser for kortere kurs. (Prisene justeres pr. 1. januar hver år). 
Dersom en familie betaler for flere elevplasser (søsken/deltakelse på mer enn ett fag) gis det 25 % rabatt. Dvs. kr. 1.916,-.fra og med elevplass nr. 2.

Det er egen pris for enkelte fag:
"Dans" kr 1.750,- pr. semester.
"Kor" kr 1.405,- pr. semester.
"Kortkurs" (10 uker pr. semester) kr 1.200,-.

Prisene er sist vedtatt av kommunestyret 11.12.18.

Kontakt oss

Tlf. kulturskolen: 32 27 81 19/416 15 085
om du ikke får svar, ring kommunens sentralbordnummer: 32 79 71 00.

Søknad

Hovedopptak for neste skoleår foregår i juni, men kulturskolen tar inn elever gjennom hele året.
Les om  de ulike kursene i kulturskolens flyer for barn / ungdom for 2019-20.

Søknad sendes inn  elektronisk her

Ta kontakt med oss på epost: postmottak.kultur@hurum.kommune.no om du lurer på noe.

Søknadsfrist

Påmelding skjer ordinært innen 1. mai hvert år. Det er likevel mulig å melde seg inn når som helst i løpet av året såfremt det er ledig plass. Man kan velge å stå på venteliste.

Innlogging elever

Innlogging i Hurum  kulturskoles administrasjonssystem for elever (nåværende og tidligere)
og søkere på venteliste. (Passord for allerede registrerte elever genereres under "glemt passord". Logg inn med elevens fødselsnummer, de første seks siffer. Passord sendes da til registrert epost på elev og foresatt).

Innlogging  

Ved å logge inn kan du blant annet:

  • sende søknad om nytt tilbud
  • re-registrere for nytt skoleår på eksisterende tilbud
  • re-registrere tidligere søknad der du nå står på venteliste
  • redigere dine egne opplysninger, telefon, e-post o.s.v.
  • Få opplysninger om dine tilbud i kulturskolen - med blant annet kontaktinfo til lærer
  • si opp plassen, utmelding 

Informasjon

Lokal læreplan for Hurum kulturskole i samarbeid med Asker og Røyken kulturskoler  
Vedtekter for Hurum kommunale kulturskole 

Samarbeidspartnere

Norsk kulturskoleråd   Vestregionens ungdomsmusikere   Ungdommens kulturmønstring 

Tofte og Filtvet skolekorps   Hurum spellemanslag Sætre og Folkestad skolekorps