'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturpris

Kulturpris

Hurum kommunes kulturpris ble innstiftet i 1977.

Prisen skal honorere verdifullt kulturelt arbeid og stimulere til økt kulturell innsats i bygda.

Nominasjoner med begrunnelse sendes innen 15. april til:

Hurum kommune
Kulturkontoret
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre

Det kan også sendes pr e-post til: postmottak@hurum.kommune.no

Statutter

  1. For å honorere verdifullt kulturelt arbeid og for å stimulere til økt kulturell innsats i bygda, utdeler Hurum kommune årlig en kulturpris.  
  2. Prisen tildeles enten en person, et lag, en forening eller en institusjon som gjennom lengre tid eller ved et spesielt arbeid har gjort en kulturell innsats i bygda.  
  3. Forslag på verdige kandidater sendes med skriftlig begrunnelse til kulturkontoret. Innsendelsesfrist for forslag til kandidater annonseres hvert år i pressen.  
  4. Et politisk oppnevnt utvalg på 5 personer vurderer forslagene og tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal tildeles kultur-prisen. Kultursjefen er saksbehandler og sekretær for utvalget.  
  5. Kulturprisens kostnader innarbeides i sektorens årlige budsjett.  Kulturprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen.  
  6. Det nedsatte utvalget kan unnlate å dele ut kulturprisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år. Dato for utdelingen skal fastsettes senest en måned etter valg av prisvinner. Navnet på prisvinner offentliggjøres ved tildelingen.  
  7. Kulturprisen tildeles ved et åpent kulturarrangement i bygda.

Tidligere vinnere av Kulturprisen

2018: Morten L. Classon

for hans mangeårige innsats innen musikk - en musikalsk ildsjel som brenner for Hurum.

2017: Frode Andersen

for verdifullt arbeid, engasjement og kulturell innsats i Hurum gjennom lang tid.

2016: Sophia Blum

for hennes store innsats for kor og musikkliv i Hurum kommune gjennom mange år.

2015: Tiril b. Bjørkvold
2014: Folkestad Rockeverksted 

For å gi opplæring og stimulere ungdommer til å utvikle sitt musikktalent gjennom samspill i band - i et trygt og inkluderende miljø. 

2013: ikke delt ut
2012: Knut Larsen

Artist, tekstforfatter og identitetsbygger til glede for Hurums befolkning gjennom mange år.

2011: Ikke delt ut
2010: Kai Eide

Inspirator, pedagog og tilrettelegger for barn og unges talentutvikling, og allsidig utøver innen musikk og bildende kunst

2009: Tofte musikkorps

Viktig tradisjonsbærer og identitetsbygger som skaper musikk, glede og samhold.

2008: Reidun Jahrnes og Terje Østhagen

Reidun - regissør og korregraf i Sætre Danseteater i mer enn 25 år.
Terje - komponist og musikalsk ansvarlig i Sætre Danseteater i mer enn 25 år.

2007: Sanger Tone Braaten

Solist og dirigent - en utøver på høyt kunstnerisk nivå.

2006: Filtvet fyrs venner v/ Knut Ekern

For å bevare Filtvet fyr som et lysende kulturmonument i Hurum.

2005: Hurum historielag

For etablering og utvikling av bygdesamlinga på Tronstad.

2004: Olav Grimstad

Som inspirator og aktiv formidler av egen og andres kunst i Hurum.

2003: Forening for vern av Holmsbu kirke

For verdifullt arbeid med bevaring av kulturskatten Holmsbu kirke

2002: Blackout

For ungt, skapende arbeid i sang og dans

2001: Hudrimar

For allsidig og kreativ formidling av musikk og lokalhistorie.

2000: Ole Olsen

Båtbyggertradisjon

1999: Jan Thommessen

For sin entusiasme og allsidige musikkformidling gjennom mange år.

1998: Roy Borgersen

Toftes arbeiderhistorie m.m.

1997: Solveig Myhre

For sin levende entusiasme og allsidige musikkformidling gjennom mange år.

1996: Hurø-gjengen

Musikk.

1995: Olav Jahren

Innsamling og synliggjøring av den lokale kulturen

1994: Ingolf Wegner

Båtbyggertradisjon

1993: Unni Evensen

Allsidig og omfattende innsats i bygdas kulturliv.

1992: Ikke utdelt.
1991: Søndre Hurum Jeger- og Fiskeforening
1990: Odd Landvik

Idretts- og lokalhistorisk arbeid.

1989: Ikke utdelt
1988: Sætre Danse- og Amatørteater
1987: Sætre Pikekor

Sang.

1986: Wiggo Sørli

Kulturvern, idrett-, barne- og ungdomsarbeid.

1985: Ikke utdelt
1984: Eystein Singstad

Barne- og ungdomsarbeid. menighetsarbeid.

1983: Kitty Gundersen

Idrett.

1982: Johanne Ranvik

Kirke

1981: Torgeir Hanssen

Sang

1980: Roar Stub Andersen

Musikk

1979: Jan Henrik Mørch

Idrett

1978: Sven Oluf Sørensen

Museum

1977: Kåre A. Olsen

Musikk