Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturguide

Kulturkontoret har tidligere holdt oversikt over lag og foreningers adresser. Disse har vært listet i "kulturguiden". Etter at kommunen har fått foreningsregister på sine hjemmesider oppfordres det til at lag og foreninger registrerer seg der.

Ettersom det er få foreninger som så langt har registrert seg i oversikten lar vi kulturguiden ligge tilgjengelig her en stund til. De som benytter den må da være klar over at informasjonen kan være utdatert.

Se oversikt over lag og foreninger i kulturguiden, sist oppdatert i august 2014.

Kulturguide aug 2014.pdf