'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunal medvirkning ved større stevner/arrangementer

Generelt

  1. Hurum kommune kan medvirke ved større stevner og arrangement.
  2. Kulturkontoret administrerer ordningen.

Kommunal medvirkning ved større stevner/arrangement, gavepremier m.m.

  1. Hurum kommune kan gi tilskudd til større arrangement, stevner som norgesmesterskap eller lignende som arrangeres i Hurum eller i samarbeid med andre etter avtale.
    Kommunens medvirkning kan være helt eller delvis å bekoste en bespisning eller lignende etter avtale med arrangør. Det kan gis gavepremier som er påført Hurums kommunevåpen til samme arrangement.
  2. Økonomisk ramme og form på kommunens medvirkning vurderes i hvert enkelt tilfelle av oppvekstutvalget.
  3. Kommunens medvirkning skal framgå av program, speakertjeneste, annonsering m.v.

Søknadsfrist: 1. mars.

Les fullstendig reglement for ordningen her.

Praktiske opplysninger

Reglene er behandlet i Hovedutvalg for kultur og fritid 20.09.93, sak 62/93 Behandlet i  Formannskapet 19.10.93, sak 211/93 Revidert av Driftsutvalget 12.09.2006, sak 44/06. Sist endret av formannsskapet i sak 33/16, 10.5.16.

Søknadsskjema

Søknad om kommunal medvirkning