'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum frivilligsentral

Aktiviteter

Mandagskafé i Sætre

Et sosialt og hyggelig møtested for seniorer der det strikkes sokker til inntekt for gode formål. Utsalg i åpningstiden.
Tid: Annenhver mandag, kl. 11.00-13.00.
Sted: Seilforeningshuset bak bussterminalen på Øra i Sætre.
Datoer: Se brosjyre nedenfor.

Mandagskafé på Filtvet helsetun

Et sosialt og hyggelig møtested for seniorer, med kaffe og vafler, utlodning og premier. Noen ganger er det underholdning eller det arrangeres turer.
Tid: Annenhver mandag, kl. 11.00-13.00.
Sted: Kantina på Filtvet helsetun.
Datoer: Se brosjyre nedenfor.

Onsdagskafé på Filtvet helsetun

Et sosialt og hyggelig møtested for seniorer, med kaffe og vafler, utlodning og premier. Noen ganger arrangeres turer.
Tid: Én onsdag i måneden, kl. 11.00-13.00.
Sted: Kantina på Filtvet helsetun.
Datoer: Se brosjyre nedenfor.

Språkkafé, biblioteket på Tofte

Sosialt og lærerikt, for alle som ønsker å øve seg i å snakke norsk.
Tid: Én onsdag i måneden, kl. 12.00-13.30
Sted: Biblioteket på Tofte.
Datoer: Se brosjyre nedenfor.    

Turgruppe: Ut på tur

I samarbeid med DNT, Frisklivssentralen i Hurum og Røyken og Røyken frivilligsentral arrangeres turer ledet av frivillige turledere.
Tid: Hver uke kl. 10, untatt i sommerferien og i vintermånedene 
Sted: Turene går i Røyken i partallsuker (oppmøte Røykenbadet) og i Hurum i oddetallsuker (oppmøte Semsporten).
Datoer: Se brosjyre nedenfor og www.dnt.no for mer informasjon. 

Hobbybomba på Filtvet helsetun

En hobbyklubb for seniorer hvor det lages trearbeider, som fuglebrett, dukkesenger, krakker, julepynt, serveringsbrett, tiner m.m. Produktene selges til inntekt for Hobbybomba og gode formål. Det er plass til flere nevenyttige pensjonister som har lyst til å snekre eller male. Det serveres kaffe og vafler hver gang.
Tid: Hver mandag, kl. 10.00-13.00.
Sted: Bomberommet på Filtvet helsetun.
Datoer: Se brosjyre nedenfor.

Datahjelp for seniorer

Frivillige kan komme hjem til deg og gi en-til-en opplæring i bruk av egen datamaskin, etter avtale.

Dag- og ettermiddagstilbud på Filtvet helsetun

Frivillige hjelper til ved det ukentlige opplegget, med praktiske og sosiale oppgaver. De hjelper også til når det enkelte torsdager er spesielle arrangementer, som sankthansfeiring, andakt, julemesse, klessalg og konserter i regi av Den kulturelle spaserstokken.

 Amandaprosjektet

Frivillige strikker tepper, sokker, luer, votter, poser m.m. Hvis du ikke kan strikke, men ønsker å bidra, tar vi imot garn som vi formidler til noen som kan strikke. Ta kontakt om du ønsker å delta. Se oppskrifter, for viktige detaljer om garn og hva som skal strikkes.

Strikkeoppskrifter Amandaprosjektet
Amandaprosjektets hjemmeside

Natteravn

FAU ved Sætre og Tofte ungdomsskoler arrangerer natteravn-vandringer, i samarbeid med frivilligsentralen. Det er foresatte på ungdomsskolene som går natteravn, men andre frivillige kan også delta og settes opp på vakter.

Den kulturelle spaserstokken

Frivillige hjelper til under noen av arrangementene, se eget program.

Følge- og besøkstjeneste

Hurum frivilligsentral samarbeider med Hurum Røde Kors’ følge- og besøkstjeneste. Personer som ønsker besøk eller som har behov for en frivillig som kan følge til sykehus, lege, tannlege, handling eller annet kan ta kontakt med oss, så vil vi forsøke å formidle kontakt med en som kan hjelpe.  

Bli frivillig!

Hurum frivilligsentral ønsker å skape gode møteplasser og bidra til positive opplevelser i hverdagen. Gjennom frivillig arbeid knyttes kontakter, nettverk skapes og vennskap oppstår. Å være til nytte for noen andre som frivillig, er givende og meningsfullt!
Har du lyst til å bli frivillig, men usikker på hvor eller med hva? Ønsker du å bidra på en av aktivitetene i oversikten over? Eller har du en idé til noe nytt?
Praktisk hjelp, datakurs, småbarnstreff, sangstund, ungdomsaktiviteter, leksehjelp er eksempler på aktiviteter frivilligsentralen ønsker å tilby, men hvor det trengs flere frivillige. Vil du?
Ta gjerne kontakt for en uformell prat!

Mottak av frivillige tjenester

Det er gratis å ta imot frivillige tjenester. De frivillige får ikke lønn, men skal heller ikke ha utgifter i tjenesten. Brukere av frivivillige tjenester må derfor dekke reelle kostnader de frivillige har. Dette gjelder kjøregodtgjørelse, men kan også være f.eks. dekning av enkel lunsj hvis oppdraget tar en hel dag. Kjøregodtgjørelse skal ytes etter kommunale satser, med en minstesats på kr 40,-.

Det er bruker av tjenesten som er ansvarlig for at den frivillige ikke skal ha kostnader ved tjenesten.

Refusjon av transportutgifter for frivillige i Hurum frivilligsentral

Registrer deg som frivillig

Hvis du ønsker å bli frivillig kan du ta kontakt med frivilligsentralen, så inviteres du inn til et møte og en liten prat om hva du kan tenke deg å gjøre. Se gjerne på registreringsskjemaet nedenfor, før du kommer til møtet.

Registreringsskjema for nye frivillige i Hurum frivilligsentral.pdf

Her er orientering til de som er frivillige om den frivillige tjenesten:

Orientering til frivillige i Hurum frivilligsentral.pdf

Rapporteringsskjema frivillige timer i Hurum frivilligsentral.pdf

Vedtekter

Hurum frivilligsentral styres etter vedtekter sist vedtatt av Hurum kommunestyre 24.3.15.

Representanter i styret

Hurum frivilligsentral ledes av et styre bestående av styreleder, 2 politikere som velges fra Oppvekstutvalget
og 2 frivillige i frivilligsentralen. Alle velges med personlig vararepresentant.

Styret for Hurum frivilligsentral har disse representantene:

Representerer Representant/Vararepresentant
Administrasjonen Bente Bjerkek Aasgaard, styreleder
Politikere
(oppnevnt av Hurum kommunestyre 21.3.17,
for perioden 2015-2019)

Medlem: Eva Høili (H), personlig vara: Morten Sandnes (H).

Medlem: Vijay Sanger (Ap), personlig vara: Anne-Hilde Rese (Ap). 

Hurum frivilligsentrals frivillige
(valgt på årsmøtet 21.3.17,
for perioden 2017-2019)

 Medlem: Ellen Wold, personlig vara: Aud Jorun Winsnes.

Medlem: Thor Haug, personlig vara: Randi Sæthre Olsen.

 

Brosjyre

Brosjyre over dette semesterets aktiviteter i Frivilligsentralen finner du HER.

Kontakt oss

Daglig leder: Kjersti Smedstad

Frivillighetskoordinator: Kate Odden

Besøksadresse: Kulturkontoret, Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre
Postadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre

Telefon: 32 79 71 00 (sentralbord), 32 27 81 10 (kontoret i Sætre)

Epost: frivilligsentralen@hurum.kommune.no