'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kirker og gravsteder

Kirker og gravsteder i Hurum

Det ligger fire kirker og gravsteder i Hurum kommune:

Sætre:
Gravsted: Kongsdelene kirkegård
Kongsdelene kirke
Kongsdelveien 22
3475 Sætre

Filtvet:
Gravsted: Filtvet kirkegård
Filtvet kirke
Filtvetveien 3
3480 Filtvet

Holmsbu:
Gravsted: Holmsbu kirkegård
Holmsbu kirke
kirkeveien 1
3484 Holmsbu

Klokkarstua:
Gravsted: Hurum kirkegård
Hurum kirke
Gamle kirkevei 16
3490 Klokkarstua

Kirkene og gravstedene forvaltes av Hurum kirkelige fellesråd.