Hva kan vi hjelpe deg med?

Gravferd

Gravferd

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Det betyr at alle har krav på likeverdig behandling uavhengig av hvilket tros- og livsynssamfunn de tilhører.

De fleste offentlige gravplassene forvaltes av det lokale kirkelige fellesråd, slik også i Hurum. Tjenestene inkluderer kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen.

Kapellet ved Holmsbu kirke er ikke vigslet og kan benyttes som livssynsåpent seremonirom.

I lenkene under gis det mer informasjon om ulike gravferdstradisjoner i ulike tros- og livssyn:

Kostnader knyttet til gravferd vedtas av Hurum kommune, etter budsjettforslag fra Hurum kirkelige fellesråd.
Vedtatte satser i tilknytning til gravferd i Hurum.

Særskilt tilrettelagt grav

Noen gravskikker forutsetter at graven er spesielt tilrettelagt. For eksempel ønsker mange muslimer å gravlegges mot Mekka.
I Hurum er det så langt ikke lagt tilrette for slik gravlegging. Dersom det er behov for tilrettelagt gravplass i annen kommune dekker kirkelig fellesråd denne kostnaden.

Askespredning 

Askespredning er det eneste alternativet til kiste- eller urnebegravelse på gravplass.

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet. Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år.

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Det gis ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt.

Mer informasjon om askespredning finner du hos Fylkesmannen