'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gaver innen kultur og fritid

Hurum kommune kan gi gaver ved jubileer og spesielle prestasjoner. Her er reglene for utdeling av slike gaver.

Generelt

 1. Hurum kommune kan gi gaver, oppmerksomheter og premier ved spesielle anledninger.
 2. Ordningene administreres og budsjetteres av kulturadministrasjonen.    
 3. Reglementet omfatter følgende anledninger:
 • Jubileer i ideelle/frivillige foreninger
 • Oppmerksomheter til utøvere ved spesielle prestasjoner innenfor aktivitetsområdet kunst/kultur/fritid
 • Større mønstringer, stevner, konkurranser og eventuelt premier til disse

Les hele regelementet her.

Jubileer

  1. Kommunen gir gaver og/eller gavesjekk til ideelle organisasjoner/foreninger ved følgende jubileer:   
   Jubileum Verdi
   25 år kr. 3 500,-
   50 år kr. 5.000,-
   75 år kr. 8.000,-
   100 år kr. 10.000,-
   hvert 25. år deretter kr. 8.000,-
  2. Dersom kommunen blir invitert til markering av mellomliggende jubileer, overrekkes gave og/eller gavesjekk slik:
   Jubileum Verdi
   10, 20, 30, 40 år inntil kr. 2.500,-
   60, 70, 80, 90, 110 osv.   inntil kr. 5.000,-
  3. Gaver/oppmerksomheter fra kommunen skal samordnes gjennom ordfører/rådmann og kulturadministrasjon. Med gaver skal følge blomster. 
  4. Reglementet omfatter ikke automatisk organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige og/eller økonomiske interesser eller politiske partier. Eventuelt markering ved slike tilfeller, må behandles særskilt.

Oppmerksomheter/gaver til utøvere innenfor kulturområdet

 1. Hurum kommune kan gi gave/oppmerksomhet til utøvere innenfor kulturområdet som har vist spesielle prestasjoner på høyt nivå. Det kan være idrettsprestasjoner (utover klubb- og kretsmesterskap), kunstneriske prestasjoner m.v.
  Utøvere skal bo i Hurum eller ha sterk tilknytning til kommunen.
 2. Gaven/oppmerksomheten kan være gavesjekk, gjenstand, bildende kunst eller lignende. Verdien av gaven vurderes på grunnlag av nivå/prestasjon, men skal være maks kr 2 500,-. Med gaven følger blomster. Ved tildeling til lag/foreninger gis gaven til laget, med blomst og eventuelt miniatyrer til deltakere. Gjentatte prestasjoner på samme nivå markeres med blomster.
 3. Gaver overrekkes ved en egen sammenkomst eller i tilknytning til annet egnet arrangement. Enkel servering. Ordfører og/eller leder for driftsutvalget er vertskap.     

Praktiske opplysninger

Reglene er behandlet i Hovedutvalg for kultur og fritid 20.09.93, sak 62/93 Behandlet i  Formannskapet 19.10.93, sak 211/93 Revidert av Driftsutvalget 12.09.2006, sak 44/06

Søknad om/forslag på hvem som bør få gave sendes til:

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre

eller e-post postmottak@hurum.kommune.no