'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den norske kirke i Hurum

Den norske kirke i Hurum består av 3 menigheter:

  • Tofte og Filtvet menighet
  • Kongsdelene menighet
  • Hurum og Holmsbu menighet.

Hurum kirkelige fellesråd samordner arbeidet til Den norske kirke i Hurum og forvalter kirkene og kirkegårdene. Fellesrådets kontor er  samlokalisert med Røyken fellesråd. Der jobber kirkevergen, prestene, organistene, kirkegårdsarbeidere, sekretær og trosopplærer.

Hurum kirkekontor (samlokalisert med Røyken kirkekontor i Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter):
tlf: 31 29 28 00 Åpningstider på telefoner 9 - 15 hverdager.
epost: post@kirken-hurum.no
Besøksadresse: C. A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad
Postadresse: Hurum kirkelige fellesråd, postboks 14, 3431 Spikkestad.

Les mer på Den norske kirkes hjemmeside.

Besøksadresse:

C.A. Johansens plass 1
3430 Spikkestad

Telefon: 31 29 28 00

Åpningstider på telefon er 9-15 hver dag.