Hva kan vi hjelpe deg med?

Den norske kirke i Hurum

Den norske kirke i Hurum består av 3 menigheter:

  • Tofte og Filtvet menighet
  • Kongsdelene menighet
  • Hurum og Holmsbu menighet.

Hurum kirkelige fellesråd samordner arbeidet til Den norske kirke i Hurum og forvalter kirkene og kirkegårdene. Fellesrådets kontor er fra 1.9.15 samlokalisert med Røyken fellesråd. Der jobber kirkevergen, prestene, organistene, kirkegårdsarbeidere, sekretær og trosopplærer.

Les mer på Den norske kirkes hjemmeside.

Besøksadresse:

Gamle Drammensvei 2
3430 Spikkestad