'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den kulturelle skolesekken

Hva er det

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Den kulturelle skolesekken er et tilbud til elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skoler. Programmet tilbys elevene i et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Hurum kommune og den enkelte skole. Det er kulturkontakter på alle skolene som ansvarlig for å tilrettelegge for arrangementene lokalt.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

  • film
  • kulturarv
  • litteratur
  • musikk
  • scenekunst
  • visuell kunst. 

Program i Hurum

Hvis du er nysgjerrig på hva som kommer ved din skole kan du trykke på denne lenken og se hva slags program som settes opp fremover:

Program i Hurum 

Kontakt for den kulturelle skolesekken

I Hurum er det Ingeborg Ane Lund som er kommunekontakt for den kulturelle skolesekken. Hun er også rektor for kulturskolen.

Samarbeidspartnere

Hvis du vil vite mer om Den kulturelle skolesekken kan du lese mer på Buskerud fylkeskommunes hjemmesider:

Den kulturelle skolesekken i Buskerud