'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tjenestetildelingskontoret

ADR: Tjenestetildelingskontoret, Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte  TLF: 32 27 83 85

Kontakt oss

Ekspedisjonstid: mandag–fredag kl. 10.00–14.00

Telefontid: mandag–fredag kl. 09.00 –11.00 og kl. 13.00-15.00

Vi kan hjelpe deg med følgende:

 • avlastning
 • bostøtte fra Husbanken / kommunal bostøtte
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • dagtilbud
 • hjemmesykepleie
 • individuell plan
 • kommunale boliger
 • korttidsopphold
 • langtidsopphold
 • ledsagerbevis
 • omsorgslønn
 • praktisk bistand og opplæring/hjemmehjelp
 • rehabiliteringsopphold
 • støttekontakt
 • tilrettelagte boliger
 • trygghetsalarmer
 • TT-tjenesten

Søk på tjeneste fra Tjenestetildelingskontoret

Du kan hente papirutgave av søknadsskjema på servicekontoret

 

Spørsmål ang. utfyllingen og søknadsprosessen, kontakt Tjenestetildelingskontoret. Tlf: 32 27 83 85

Tjenestetildelingskontorets behandling av søknader

Søker vil motta en tilbakemelding innen 4 uker etter at Tjenestetildelingskontoret har mottatt søknaden, hvor det opplyses om videre saksgang. Alle søknader vil bli vurdert individuelt. Dersom det er nødvendig med hjemmebesøk eller samtale for å kartlegge behov, gjøres det avtale om dette. Samarbeid mellom søker og Tjenestetildelingskontoret er viktig for å finne frem til riktig tjenestetilbud.

Tjenestetildelingskontorets fagpersonell samarbeider med de som utfører tjenestene. Hvis behovet endres, vil tjenestetilbudet vurderes på nytt.

Opplysninger om klagerett og innsynsrett blir beskrevet i vedtaksbrevet.

Alle ansatte ved Tjenestetildelingskontoret har taushetsplikt. Alle saker blir behandlet konfidensielt.

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Tjenestetildelingskontoret, Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Tlf: 32 27 83 85

Besøksadresse:

Øvre Skoledalen 12
3482 Tofte