'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

NAV Hurum

NAV Hurum

NAV Hurum har kontorer i første etasje på rådhuset i Sætre.

Telefon

Tlf: 55 55 33 33 (Felles nummer for alle kontorer) 
Faks: 31 02 85 51

Pensjon: 55 55 33 34
Uføretrygd: 55 55 33 33
NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud: 31 02 90 50 (hverdager 09.00-15.00)
Internasjonalt (veiledning om arbeid og opphold i utlandet og i Norge): +47 21 07 37 00
Arbeidsgiver: 55 55 33 36 (tast 1)
Leger: 55 55 33 36 (tast 2)
EURES – Jobbformidling og rekruttering i Europa: +47 75 42 64 04
Økonomisk rådgivning 800GJELD: 800 45 353
Teknisk brukerstøtte nav.no – selvbetjeningsløsninger: 800 33 166 (hverdager 08.00–15.30).
NAV Aa-registeret – dataregister over arbeidsforhold i Norge: 62 02 40 50

Åpningstider

For åpningstider, se NAVs hjemmeside.

Sende inn skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 85, 3476 Sætre

Ditt NAV

På NAVs hjemmesider kan du finne "Ditt NAV" og stille spørsmål og evt gi nye opplysninger i din sak.

Kontornummer

0628

Epost?

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse,  ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Gå til Navs hjemmesider 

Nav Hurum

Besøksadresse:

Nordre Sætrevei 1