'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sorg/kriseteam

I Hurum kommune har vi et lokalt sorg/kriseteam.

Aktivering av sorg/kriseteamet

AMK-sentalen, lege, politi eller brann kontaker Røyken og Hurum legevakt. Legevakten skal ut i fra henvendelsen varsle sorg/kriseteamet.

Mandat for sorg/kriseteamet i Hurum

  • Ulykker/katastrofer med brå og uventet dødsfall, eller trussel om død
  • Mord/selvmord
  • Krybbedød/brå barne død
  • Voldtekt/voldsutøvelse
  • Ran/grove overfall

Hva kan vi bidra med ?

Sorg/kriseteamet i Hurum er et akutt team som bistår enkeltmennesker, familier eller andre som rammes av overnevnet situasjoner. Vi er et akutt tiltak som skal inn umiddelbart eller tidlig etter en krise/katastrofe. Sorg/kriseteamet skal koordinerer og tilrettelegger videre oppfølgning fra den kommunale helsetjenesten straks etter den akutte fasen er over. Tilbudet skal være kortvarig, men saker avsluttes ikke før nødvendige tiltak er iverksatt. 

Sorg/kriseteamet sammensetning

Sorg/kriseteamet fungerer som en selvstyrt gruppe, og er organisert direkte under rådmann og rådmansteamet. Gruppen er et organ direkte innunder kommunens kriseledelse. Teamet er tverrfaglig sammensatt.

Drammen sykehus, psykososiale beredskapsteam

Ved store ulykker og katastrofer er det, det psykososiale teamet ved sykhuset Drammen som aktiveres.