'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rask psykisk helsehjelp

Telefontid: mandag, onsdag og torsdag, mellom kl. 10.00-14.00

Du når oss på telefon: 40 91 31 00 

E-post:  RPH@hurum.kommune.no

Fint om du oppgir telefonnummeret vi kan nå deg på.

Om tilbudet

Hurum kommune er en av tolv kommuner i Norge som er med i prosjektet "Rask psykisk helsehjelp". Dette er et gratis lavterskeltilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad. Rask psykisk helsehjelp er en del av det totale helsetilbudet til psykisk helsetjeneste i kommunen. Prosjektet er forankret i kommunens handlingsplan, og er en viktig forebyggende satsning i kommunen.

Rask psykisk helsehjelp er et samarbeidsprosjekt mellom Hurum kommune og Helsedirektoratet.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser som krever mer langvarig behandling.

  • Føler du deg nedstemt og opplever at dagene er vanskelige å komme igjennom?
  • Opplever du at du er urolig eller engstelig uten helt å vite hvorfor eller hvordan du skal mestre dette?
  • Sover du dårlig p.g.a. grubling og bekymringer, slik at det går utover daglige gjøremål eller arbeidslysten?
  • Ser du liten glede i å være sammen med andre, eller synes du det er vanskelig å komme deg opp om morgenen? 

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp, hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet. Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for bl.a. mild til moderat angst og depresjon.

Dersom dette er noe du har kjent over en kortere eller lengre periode, kan kanskje Rask psykisk helsehjelp være noe for deg.  Du trenger ikke henvisning fra lege, men i samråd med deg samarbeider vi med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig.

Hvor kan du kontakte oss?

Rask psykisk helsehjelp har lokaler i bankbygget i Sætre.  Du kan ta kontakt med oss på egen hånd eller via din fastlege.  Du kan nå oss på telefon, men også sende en SMS eller e-post (husk å oppgi ditt telefonnummer så vi kan ringe deg tilbake).

Kurs

KID-kurs (kurs i depresjonsmestring)

Hvem er kurset for?   Kurs i mestring av depresjon - KID - er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert (lett-moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

 

KIB-kurs (kurs i belastningmestring)

Ta kontakt dersom du ønsker å delta / vite mer om kursene.

Nina Mikkelsen - tlf. 90271940

Kjersti Werge-Olsen - tlf 91189048

Se egen link til frisklivssentralen under helse og omsorg.

 

Nyttige lenker  

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Nordre sætrevei 4
3475 sætre

Telefon: 409 13 100