'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Psykisk helsetjeneste

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bankbygget, Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre

Postadresse: Hurun kommune, psykisk helsetjeneste, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre

Virksomhetsleder: Kirsten Willett Jansen  32278154 / 95809724

 

 

Åpningstider; Mandag og torsdag fra kl. 10:00 - 14:30. På tirsdager har vi aktivitetsdag (gård/ dyrestell og bowlinggruppe).

Tlf: 32 79 01 11

 

Om psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud, og har til oppgave å bistå mennesker med psykiske problemer/lidelser, der målet er ønsket endring og hjelp til selvhjelp. Bistanden foregår i lokalmiljøet, ved aktivitetshuset på Tofte eller på kontoret i Sætre. Psykisk helsetjeneste har ved behov og med samtykke fra deg, et godt samarbeid med fastlege, barnevern, familietjenesten, forebyggende helsetjenester (helsestasjon), NAV, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helsetjeneste er organisert under virksomhet for Friskliv, psykisk helse og rus med visjonen "Hele mennesket i fokus".

Hvem arbeider i psykisk helsetjeneste?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykiatriske sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, miljøterapeuter, gestaltterapeut, vernepleier og psykolog. Vi ser det som en styrke å ha et bredt sammensatt fagmiljø, slik kan vi få til gode individuelle løsninger for deg.

Hvordan få kontakt med psykisk helsetjeneste?

 • Du kan få en henvisning fra din fastlege
 • Du kan ringe oss eller komme direkte på kontoret.
 • Du kan få hjelp fra andre nære personer eller hjelpere til å ta kontakt med oss.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Du kan få tilbud om samtaler og veiledning i å takle egne følelser, daglige gjøremål og det sosiale liv.
 • Vi hjelper deg med samordning og henvisning til spesialisthelsetjenesten, bolig, arbeid, utdanning, dag og fritidstilbud, lokale aktiviteter osv.
 • Vi hjelper deg med individuell plan
 • Mestringsteam for rus og psykisk helse (se egen side)
 • "Rask psykisk helsehjelp" (se egen side)

 

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset ligger på Tofte i det som fra gammelt av kalles Hønehuset. Her ønsker vi sammen med deg å skape et møtested hvor det er hyggelig å være, og som gir mulighet til personlig vekst.

Åpningstider; Mandag  og torsdag fra kl. 10:00 - 14:30. Tirsdager har vi aktivitetsdag (gård / dyrestell og bowlinggruppe).

Aktivitetstilbud

 • Trimgruppe
 • Trening i terapibad (Filtvet Helsetun)
 • Spa
 • Utflukter, gårdsaktiviteter, bowling og ulike formingsaktiviteter
 • Matgruppe
 • Filosofisk kafé / avisgruppe

Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på aktivitetshuset tirsdager og torsdager på tlf: 32 79 01 11

Psykisk helsetjeneste

Besøksadresse:

Nordre Sætrevei 4
3475 Sætre

Telefon: 32 79 71 00