'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

AV-OG-TIL Lokalt

AV-OG-TIL Lokalt

Halvparten av alle nordmenn synes at de har familie eller venner som drikker for mye. Samtidig er vi alle skjønt enige om at vi selv har god styring på alkoholbruken. Så hvem er egentlig alle disse som går over streken?

AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

AV-OG-TIL driver holdningsskapende arbeid gjennom et bredt nettverk av frivillige organisasjoner, kommuner og andre samarbeidsparter. Hurum kommune er en AV-OG-TIL kommune. 

Fokus områder / alkoholfrie soner

AV-OG-TIL jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at vi skal redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre. Derfor har AV-OG-TIL kampanjer fokus på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risiko.

Alkovett

Alkovett handler om at du tenker på om du vil drikke og i tilfelle hvor mye, før du gjør det. Å tenke over hva som er bra for deg og ikke minst de rundt deg. Det dreier seg om å unngå at folk rundt utsettes for fare eller skal oppleve usikkerhet. Alkovett er derfor å ta hensyn.

Det handler ikke om et kategorisk nei eller et like kategorisk ja. Av og til passer det. Av og til ikke. Verre er det ikke.

AV-OG-TIL kommunene jobber for å fremme godt alkovett. Godt alkovett handler om at det av og til ikke passer med alkohol.

Hva kan AV-OG-TIL Lokalt bidra med ?

Siden AV-OG-TIL Lokalt foregår i lokalsamfunnet, gir dette en unik mulighet til å nå målgruppen gjennom direkte kontakt og på nye arenaer, ikke bare gjennom massemedia eller annen formalisert enveiskommunikasjon. Et budskap kan formidles på merkedager i kommunen, som f.eks Sætredagen, Toftedagen og idrettsarrangementer. Det kan også være på kommunale møteplasser som servicetorg og helsestasjonen. I samarbeid med politiet er det også aktuelt med kampanjer i forhold til båtliv og trafikkontroller. 

Barn trives best med edru voksne

Barn som ser sine foreldre ruspåvirket, liker det som regel ikke selv om det skjer sjelden. Det kan være vanskelig for barna å forstå hvorfor vi voksne forandrer oss når vi drikker, og det kan oppleves utrygt. Barn trives derfor best med edru voksne, og de ønsker seg foreldre som oppfører seg som de pleier.

Barn merker en endring tidligere enn vi voksne tror

God stemning i sosiale sammenhenger betyr ikke alltid det samme for oss voksne og barn. Den såkalte lykkepromillen kan oppleves ganske annerledes for de som er små. Barn merker at vi forandrer oss når vi drikker alkohol, ofte raskere enn det vi tror selv. Motsetning til voksne kan ikke barna velge å forlate festen når de vil.

Bruk alkovett 

Vi ønsker alle det beste for ungene våre. Hvor mye du vil drikke sammen med barna, velger du selvsagt selv. Men det kan være lurt at du bruker alkovett og tenker deg om på forhånd.

Nyttige linker

www.avogtil.no         AV-OG-TIL     Twitter AV-OG-TIL

 

AV-OG-TIL Lokalt

Besøksadresse:

Filtvetveien 2
3480 Filtvet

Telefon: 32 27 80 80

Kontaktperson: Janne Olaussen

Tittel: AV-OG-TIL kontakt

Telefon: 416 25 426

Kontaktperson: Bente H Johansen

Tittel: AV-OG-TIL kontakt

Telefon: 409 15 590