'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Samhandlingsteam

Nordre sætrevei 4, 3475 sætre

Samhandlingsteam

Et samarbeidsprosjekt mellom Hurum kommune og Asker DPS

Målgruppe:

Vår målgruppe er personer i Hurum kommune med alvorlig psykisk lidelse og / eller ruslidelse stor funksjonssvikt og svak eller manglende tilknytning til det etablerte tjenesteapparatet.

Mennesker i denne målgruppen skal få et kvalifisert, forpliktende og individuelt tilrettelagt tilbud.

Arbeidsoppgaver:

  • Driver oppsøkende tilnærming
  • Behandler og følger opp der brukeren er
  • Har fokus på brukerinvolvering og familiearbeid
  • Kartlegger og vurderer brukernes totale livssituasjon
  • Setter fokus på bosituasjon, levekår, arbeid og nettverk
  • Bistår med etablering i kommunens ordinære tjenester
  • Koordinerer psykiatrisk behandling / integrert rusbehandling etter individuelle behov

 

Teamet er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra både kommune og spesialisthelsetjenesten.

Samhandlingsteamet tilbyr veiledning og rådgivning, og jobber tett med det øvrige tjenesteapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 

Kontakt informasjon:

 

Besøksadresse: Hurum Kommune, Psykisk helsetjeneste. Samhandlingsteamet. Nordre Sætrevei 4, Bankbygget. 2 etg. Sætre

Postadresse: Hurum Kommune, Psykisk helse, Samhandlingsteamet. Nordre Sætrevei 1. 3475 Sætre

Kontaktpersoner: Tove Semb, Bjørg Ovesen, Johnny Stenbekk. Sentralbord 32797100

 

 

Nyttige linker

http://borgestadklinikken.no/

http://avogtil.no/

http://www.ropbruker.no/

http://www.rustelefonen.no/

http://www.snakkomrus.no/

http://www.sirus.no/