'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Salg, servering og skjenking

SKJENKEBEVILLING

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Søknad om fast bevilling til skjenking av alkohol

ENKELTARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangement. Søknad må sendes 5 uker før arrangementet.

Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning / ambulerende

SERVERINGSBEVILLING

For å drive serveringssted må du ha serveringsbevilling etablererprøven for serveringssted. Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafe, konditori, kantiner, gatekjøkken, ambulerende vogner, puber og bensinstasjoner.

Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk fra utsalgssted/butikk må du ha bevilling for salg av alkoholholdig drikk.

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1