'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Melding og godkjenning av lokaler

MELD ELLER SØK GODKJENNING?

Bedrifter som er underlagt forskrifter om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre , må melde lokalet til kommunen.Tatovering og hulltakingsvirksomhet må søke om godkjenning, mens andre virksomheter kun skal sende melding. Søknad/melding skal sendes før lokalene tas i bruk og ved f.eks eierskifte og ved større endringer og utbygginger.

FRISØR, HUDPLEIE, MASSASJE

Frisør- og hudpleievirksomhet må oppfylle hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Bedriften må sende melding til kommunen. Det samme gjelder for eksempel fotterapi, fotpleie, håndpleie, massasje og aromaterapi.

SOLARIUM

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til kommunen.I tillegg skal virksomheten sende melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) før oppstartved salg til nye eiere ved nedleggelse eller driftsstans ved navneendring

Meld til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

TATOVERING OG PIERCING

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare gjøres i godkjente loaler. Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.