'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand / hjemmehjelp

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer.


Fritt brukervalg

Dersom du etter søknad til kommunen har fått innvilget praktisk bistand, kan du velge blant fire leverandører til å utføre tjenesten hos deg. Du kan enten velge kommunens egne medarbeidere, eller en av de tre private leverandørene som har avtale med Hurum kommune. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.


Søke om praktisk bistand

For deg som ikke allerede har praktisk bistand fatter Tjenestetildelingskontoret vedtak om tildeling etter søknad. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.
Søknadsskjema


Bytte leverandør

Dersom du allerede mottar praktisk bistand hjemme og ønsker å bytte leverandør, kan du fylle ut skjema om Brukervalg for Hjemmehjelp eventuelt kontakte Tjenestetildelingskontoret.


Hvem kan utføre tjenestene?
•    Hurum kommune
•    Prima Omsorg AS
•    Gammel nok bistand AS
•    BoHjemme AS

Egenbetaling

Praktisk bistand er en betalingstjeneste. Se gjeldende prisliste vedtatt av kommunestyre.