'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjelpemidler

Hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud

 1. Henvend deg til ergoterapeutene / fysioterapeutene om behov for teknisk hjelpemiddel eller via Servictorget.
 2. Ergoterapeut / fysioterapeut tar kontakt med deg som bruker / pårørende, og tar evt. et hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov. 
 3. Skriver søknaden og sender denne til NAV hjelpemiddelsentral
 4. Vedtak/ evt. avslag blir fattet hos hjelpemiddelsentralen Buskerud. Brev om dette sendes til deg per post. Brevet kommer en stund før hjelpemiddelet kommer til kommunen.
 5. Hjelpemiddelsentralen sender ut hjelpemiddelet til Filtvet Helsetun
 6. Vaktmester kjører ut større hjelpemidler til deg. (Evt. tilpasser hjelpemidlet ved behov). 

Du er selv ansvarlig for vedlikehold av hjelpemiddelet


Det er vanskelig å fastslå når hjelpemiddelet kommer ut til deg som bruker. Det beror på flere forhold som behandlingstid hos NAV hjelpemiddelsentral og kapasitet i egen kommune. For å gi et noenlunde tidsperspektiv er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel.


NB! Selv om vi søker kan vi ikke garantere at du får innvilget hjelpemidlet fra NAV. Hvis du får avslag, har du rett til å anke avslaget.

 

Når NAV fatter vedtak om man har krav på hjelpemidler er dette ut fra Folketrygdloven.


Hvis du har fått avslag på hjelpemidler har du rett til å klage. Klagefristen står i vedtaket du får fra NAV. Klagesaker sender du rett til Hjelpemiddelsentralen i Buskerud. Lokal terapeut kan evt. bistå.


For å ha krav på hjelpemidler fra NAV er dette viktig:

 1. At du oppholder deg i Norge
 2. At funksjonen din er vesentlig og varig nedsatt (NAV definerer varig som over 2 år). Funksjonen kan være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte
 3. At hjelpemiddelet du søker på må være helt nødvendig for at du skal kunne fortsette å utføre den aktiviteten(e) du trenger hjelpemiddelet til – med andre ord, hvis ikke du får hjelpemiddelet du søker på kan du ikke gjennomføre aktiviteten(e)
 4. At hjelpemiddelet du søker på er nødvendig for at du skal kunne få stell eller pleie hjemme slik at du kan fortsette å bo hjemme. 
 5. At hensikten med hjelpemidlet er at du kan fortsette å opprettholde den aktiviteten(e) du gjør / eller at hensikten med hjelpemidlet er å forbedre din funksjonsevne slik at du orker mer/ klarer å utføre aktiviteter du nå synes

Du er selv ansvarlig for vedlikehold av hjelpemidlet.

Gå til  Nav Hjelpemiddelsentral i Buskerud

 


Kommunale hjelpemidler

Hurum kommune har et lite lager som består av de mest vanlige hjelpemidlene. Blant annet rullatorer, rullestoler, arbeidsstoler, toalettforhøyere, dusj/ toalettstoler osv. Disse hjelpemidlene kan du som privatperson låne inntil 3 mnd., evt. ta kontakt for å forlenge lånetiden.


Du er selv ansvarlig for vedlikehold av hjelpemiddelet.


NB! Krykker blir ikke utlånt, dette må man betale for. (Faktura ettersendes)

 • Foreta enkle reparasjoner av hjelpemiddelet
 • Kontakte Hjelpemiddelsentralen i Buskerud i forbindelse med behov for nye deler,  eventuelt behov for større reparasjoner eller bytte av defekte hjelpemidler
 • Montering av hjelpemidler som låntaker ikke kan montere selv
 • Utkjøring/henting av hjelpemidler som låntaker ikke kan hente/bringe selv
 
Prioritet Forklaring  Max ventetid

1

Rask intervensjon vurderes å ha særlig stor betydning for brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet

- Personer i terminal fase
- Personer med brått funksjonstap og/eller akutte behov
- Akutte overgangsfaser

7 dager

2

Tidlig intervensjon vurderes å ha stor betydning for å sette brukeren i stand til å gjenvinne, utvikle eller opprettholde funksjonsnivå og hindre ytterligere funksjonstap

- Personer med akutt sykdom/skade/lidelse der funksjon eller smertetilstand vil bli vesentlig forverret dersom iverksetting av tiltak utsettes.
- Ved alvorlig sykdom når tiltak er rettet mot lindring i betydelig grad, egenaktivitet eller sosial deltakelse
- Personer med brått funksjonstap
- Personer som er i overføringsfaser mellom Spesialisthelsetjenesten og Kommunehelsetjenesten der tiltak må påbegynnes raskt.

14 dager

3

Intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet

- Personer med begynnende funksjonstap
- Personer med kronisk sykdom/funksjonsproblemer i faser med forverring
- Personer i overføringsfaser der tiltak kan vente

30 dager
4
Intervensjon ansees som hensiktsmessig for bruker, men kan vente

Personer med funksjonsproblemer/kronisk sykdom i stabil fase
Personer i planlagte overføringsfaser. Oppfølging er nødvendig, men kan planlegges i god tid.

90 dager

 

 

Aktuelle linker

Folketrygdloven § 10 – lovdata

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen – Lovdata

 

Kontaktinformasjon:

Hjelpemiddeltelefonen: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 - kl. 11.30 tlf.: 409 05 267

Servicetorget i Hurum kommune

Tlf: 32 79 71 00

E-post: postmottak@hurum.kommune.no