Hva kan vi hjelpe deg med?

Tjenester til funksjonshemmede

Adr: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre   Tlf. 32 79 71 00

Vi gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i alle aldere

Vi kan tilby:

 • Bofellesskap for barn, unge og voksne
 • Meningsfull fritid, støttekontakt, fritidskontakt, aktivitetsgrupper
 • Råd, veiledning og økonomistyring
 • Individuelle planer
 • Avlastningstiltak
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Begrensning i bruk av makt og tvang kap. 9.
 • Ansvarsgrupper
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Omsorgslønn
 • Tilskudd for utbedring/tilrettelegging av bolig
 • Koordinering av tjenester
 • Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Støttekontakt

"Fritid for alle"

I Hurum kommune slik at barn og ungdom får en trygg og meningsfull fritid med samvær og aktivitet. Det skal sikres god faglig kvalitet og kompetanse i støttekontakttjenesten. 

Støttekontakttjenesten skal organiseres innenfor tre hovedløsninger. "Fjordgløtt" som er et aktivitetshus knyttet opp mot prosjektet er nå et velkjent sted for mange brukere av tjenesten og det foregår aktivitet der i form av blant annet aktivitetskvelder og opplæring/veiledning av oppdragstakerne. Aktivitetsgrupper er opprettet og tilbys nå til støttekontakter og brukere av tjenesten.

 

Våre bofellesskap:

Asklund bofellesskap, Lerkeveien 2, 3482 Tofte

Knausen barnebolig og bofellesskap, Skoledalen 46, 3482 Tofte

Hovtun bofellesskap, Hovlia 1, 3490 Klokkarstua

Hovkroken bofellesskap, Hovkroken 1c, 3490 Klokkarstua

Midtskogen bofellesskap, Midtskogstubben 18, 3475 Sætre

Kontaktinformasjon: 

Postadr: Hurum kommune, Tjenester til funksjonshemmede, Nordre Sætrevei 1. 3475 Sætre

E-post: postmottak@hurum.kommune.no

Virksomhetsleder: 

Trond Døviken, tlf: 915 22 242 trond.doviken@hurum.kommune.no

Avdelingsledere:

Silje Aas-Hansen, tlf: 952 12 129 silje.aas@hurum.kommune.no

Yvonne H. Kristiansen, tlf: 974 17 223 yvonne.hauge.kristiansen@hurum.kommune.no

June Lied, tlf: 408 04 023 june.lied@hurum.kommune.no

Konsulent:

Ann-Katrin Kristiansen, tlf: 32 27 83 81 ann-katrin.kristiansen@hurum.kommune.no

Tjenester til funksjonshemmede

Vi gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i alle aldere. 

Tjenester til funksjonshemmede

Besøksadresse:

Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre