'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tjenester til funksjonshemmede

Adr: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre   Tlf. 32 79 71 00

Vi gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i alle aldre.

Vi kan tilby:

 • Bofellesskap for barn, unge og voksne
 • Meningsfull fritid, støttekontakt, fritidskontakt, aktivitetsgrupper
 • Råd, veiledning og økonomistyring
 • Individuelle planer
 • Avlastningstiltak
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Begrensning i bruk av makt og tvang kap. 9.
 • Ansvarsgrupper
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Omsorgslønn
 • Tilskudd for utbedring/tilrettelegging av bolig
 • Koordinering av tjenester
 • Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Støttekontakt

Har du på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer behov for hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse?

Vil du ha støttekontakt?

Støttekontakttjenesten kan bidra til at mennesker med ulike behov får en trygg og meningsfylt fritid gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter.

Du kan søke om støttekontakt som blant annet hjelper deg med sosialt samvær etter behov og være ledsager til ulike fritidsaktiviteter.

Søknadsskjema

Vil du bli støttekontakt?

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å gi noen en fritid med innhold og mening.

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov for tilrettelegging. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser og ståsted.

Krav til deg:

 • Du må ha interesse av å jobbe med mennesker og et ønske om å bidra til at andre får meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Du må ha fylt 18 år og helst ha førerkort klasse B.
 • Du må kunne jobbe 8-16 timer per måned.
 • For å skape stabilitet bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Oppdrag lønnes per time, i tillegg utbetales det utgiftsdekning.

Stillinger som støttekontakt utlyses ved behov

Skjema for støttekontakter

Skjema for reiseregning

Skjema for timeliste

Ta kontakt

Konsulent: Lillian Mørch
Telefon: 32 27 83 96 / 988 82 070 
Epost: lillian.morch@hurum.kommune.no

Avdelingsleder: Hilde Maria N. Dias Sørensen
Telefon: 32 27 83 54 / 906 60 459 
Epost: hilde.maria.n.d.sorensen@hurum.kommune.no

Koordinerende enhet for barn og unge 0-23 år 

Lillian Mørch, tlf.: 32 27 83 96 / 988 82 070, e-post: lilian.morch@hurum.kommune.no

Hilde Maria Dias Sørensen, tlf.: 32 27 83 54 / 906 60 459, e-post: hilde.maria.n.d.sorensen@hurum.kommune.no

Hilde Evensen Vedeler, tlf.: 32 27 80 80 / 915 22 474, e-post: hilde.vedeler@hurum.kommune.no

Nina Keiseraas Foss, tlf.: 32 27 71 14 / 995 74 266, e-post: nina.keiseraas.foss@hurum.kommune.no

Ledsagerbevis

Funksjonshemmede kan søke om å få ledsagerbevis. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, svømmehall eller å reise kollektivt. Ledsagerbevis gir ledsageren fri/ rabatert adgang, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset.

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema og legg ved passfoto

Søknaden sendes til Tjenestetildelingskontoret.
Ledsagerbeviset sendes normalt i posten.

Våre bofellesskap:

Asklund bofellesskap, Lerkeveien 2, 3482 Tofte

Knausen barnebolig og bofellesskap, Skoledalen 46, 3482 Tofte

Hovtun bofellesskap, Hovlia 1, 3490 Klokkarstua

Hovkroken bofellesskap, Hovkroken 1c, 3490 Klokkarstua

Midtskogen bofellesskap, Midtskogstubben 18, 3475 Sætre 

Kontaktinformasjon: 

Postadr: Hurum kommune, Tjenester til funksjonshemmede, Nordre Sætrevei 1. 3475 Sætre

E-post: postmottak@hurum.kommune.no

Virksomhetsleder: 

Virksomhetsleder Grete Skustad Floberg, tlf.: 906 47 307, e-post: grete.skustad.floberg@hurum.kommune.no

Avdelingsledere:

Hilde Maria Dias Sørensen, tlf.: 906 60 459, e-post:  hilde.maria.n.d.sorensen@hurum.kommune.no

Yvonne H. Kristiansen, tlf: 974 17 223, e-post:  yvonne.hauge.kristiansen@hurum.kommune.no

June Lied, tlf: 408 04 023, e-post: june.lied@hurum.kommune.no

Konsulent:

Ann-Katrin Kristiansen, tlf: 32 27 83 81, e-post: ann-katrin.kristiansen@hurum.kommune.no

Lillian Mørch , tlf.: 32 27 83 96, e-post: lillian.morch@hurum.kommune.no

Tjenester til funksjonshemmede

Besøksadresse:

Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre