'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sykehjem

BESØK/POST ADR: Klokkarstua helsetun, Knivsfjellv 6. 3490 Klokkarstua     TLF: 32 27 84 50                                                                                           FAKS: 32 27 84 51     E-POST: postmottak.klokkarstuahelsetun@hurum.kommune.no

Klokkarstua helsetun

Klokkarstua helsetun er kommunens eneste sykehjem, og vi har dette tilbudet:

 • Langtidsopphold
 • Korttidsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Hospicerom

Sykehjemmet er for dem som har et stort pleie– og omsorgsbehov, og som:

 • Ikke trenger sykehusopphold
 • Har sterkt svekket allmenntilstand i forbindelse med sykdom
 • Trenger et korttidsopphold etter utskrivning fra sykehus før hjemreise
 • Har alvorlig sykdom

Vårt tilbud er å gi omsorg og behandling som krever tett oppfølging av helsepersonell over kortere eller lengre tid. Alle som arbeider her har taushetsplikt.

Hvem arbeider her?

 • Virksomhetsleder
 • Sykepleiere
 • Hjelpepleiere
 • Lege – 1 dag i uka
 • Tannlege/ tannpleier - ved behov
 • Sekretær
 • Personell i vaskeriet

Disse samarbeider vi med:

 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Demensteam
 • Andre virksomheter i kommunen
 • Andre helseinstitusjoner

Hvis ønskelig kan vi tilby:

 • Frisør
 • Fotpleier
 • Diakon
 • Hjelp fra besøkstjenesten
 • Vask av privat tøy under korttidsopphold

Frivillighetssentralen har ukentlig «Torsdagskafé», og lesestund hver onsdag.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Virksomhetsleder heldøgns omsorg Grete Skustad Floberg

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 6. 3490 Klokkarstua

Tlf: 32 27 84 50

Faks: 32 27 84 51

E-post: postmottak.heldognsomsorg@hurum.kommune.no

 

Besøksadresse:

Knivsfjellv 6.
3490 Klokkarstua

Besøksadresse:

Knivsfjellv 6.
3490 Klokkarstua

Besøksadresse:

Knivsfjellv 6.
3490 Klokkarstua