'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Støttekontakt

Støttekontakt

"Fritid for alle"

I Hurum kommune slik at barn og ungdom får en trygg og meningsfull fritid med samvær og aktivitet. Det skal sikres god faglig kvalitet og kompetanse i støttekontakttjenesten.

Støttekontakttjenesten skal organiseres innenfor tre hovedløsninger. "Fjordgløtt" som er et aktivitetshus knyttet opp mot prosjektet er nå et velkjent sted for mange brukere av tjenesten og det foregår aktivitet der i form av blant annet aktivitetskvelder og opplæring/veiledning av oppdragstakerne. Aktivitetsgrupper er opprettet og tilbys nå til støttekontakter og brukere av tjenesten.