'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Matombringing

ADR: Tjenestetildelingskontoret, Hurum kommune, Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte    TLF: 32 27 83 85    EPOST: postmottak@hurum.kommune.no

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller frossen middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Vi tilbyr matombringing til:

Deg som er plaget av sykdom, alder eller av andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris

Egenbetaling og gebyrer

Søk om Matombringing

Skriftlig søknad sendes til:

Tjenestetildelingskontoret, Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1. 3475 Sætre. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Broskyrer, dokumenter, kart o.l.