'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Logoped

En logoped utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Målgruppe

Barn, ungdom og voksne med kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, afasi, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) eller svelgevansker.

 

Det tilbys:

  • Rehabilitering av språk og tale etter slag, skade eller sykdom.
  • Kartlegging av språk- og uttalevansker, samt stemme og svelgevansker.
  • Logopedisk behandling til barn med språk- og uttalevansker.
  • Logopedisk behandling til barn, ungdom og vaksne med stamming og løpsk tale.
  • Behandling av stemmevansker og svelgevansker.
  • Veiledning til pasienter, foreldre, helsepersonell, pedagogisk personell og pårørende.
  • Hjelp til søknader om kommunikasjonshjelpemidler.
  • Kartlegging av dysleksi.

 

Hvordan få utført eller motta logopedisk behandling

For voksne med slag, sykdom eller skade som fører til språk- og talevansker gis behandlingen av privatpraktiserende logopeder med refusjonsavtale. Også barn og ungdom med diagnoser, skader, syndromer eller sykdom som fører til språk- eller talevansker kan få fri hjelp av en privatpraktiserende logoped. Alle med stamming eller løpsk tale har rett til fri behandling hos privatpraktiserende logoped eller i kommunen. Barn og ungdom som har språkvansker med ukjent årsak bør søkes til PPT. Utredning og behandling av dysleksi utredes og behandles av PPT i kommunen eller PPOT i fylkeskommunen for ungdommer på videregående skole, og gir ikke rett til dekning av utgifter fra privatpraktiserende logoped.


Privatprakiserende logopeder

Med refusjonsavtale (uten egenandel for de som oppfyller kriteriene for dette):
Hurum logopedi - Tlf. 40 85 66 24
Kontakt: Linda Steinsland
www.hurumlogopedi.no

 

Pris for logopedi

HELFO yter hel stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped med refusjonsavtale. Pasienten betaler ingen egenandel når diagnosen gir rett til fri behandling.