Hva kan vi hjelpe deg med?

Legevakt

Viktige telefonnummere

Livstruende sykdom eller skade 113

Legevakt, landsdekkende nummer 116117

Røyken og Hurum legevakt   815 68 251 (hverdager kl 16.00-08.00, helger og høytider døgnåpent)

Legevakt på kveldstid og i helger

Åpningstid: Hverdager fra klokken 16.00 – 08.00

I helger og høytider har vi døgnåpent.

Ring alltid legevakten som første kontakt. Telefonen er sykepleiebemannet hele døgnet. På dagtid mandag til fredag skal du kontakte fastlegen din før du kontakter legevakten.

Fastleger i Hurum 

Hva får du hjelp til?

  •     Råd og veiledning på telefon
  •     Behandling av akutte skader og sykdom
  •     Behandling av kroniske sykdommer ved akutt forverring
  •     Ved mindre alvorlig skade eller sykdom må du regne med å bli henvist til din egen fastlege. 

Har du ikke fastlege, kan du kontakte legevakten for å få hjelp.

Pris

Egenandel for konsultasjoner på legevakten, uansett når på døgnet, er statlig regulert.

Se prisliste hos HELFO (ekstern lenke)

  • Det vil alltid være en lege i beredskap
  • Når du kontakter legevakten vil det bli foretatt en medisinsk vurdering og prioritering
  • Leger og helsepersonell møter publikum med respekt, toleranse og åpenhet, og er opptatt av å gi best mulig service
  • Vi har taushetsplikt

Vi oppfordrer publikum til å ringe legevakten som første kontakt. Sykepleier vil da kunne gi råd og eventuelt avtale videre kontakt og behandling hos lege.

På natt ber vi publikum alltid om å ringe oss på forhånd.

Ros og ris eller annet - kontakt oss: legevakt@royken.kommune.no

Kommunal øyeblikkelig hjelp - Døgnakutt: Tilbudet er etablert ved Røyken og Hurum legevakt og skal være et alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten.  Oppholdet skal ikke vare i mer enn 3 døgn.

Tilbudet om øyeblikkelig hjelp i kommunene skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Har du blitt utsatt for overgrep? 

Ring legevakten, eller ta kontakt med Overgrepsmottaket ved legevakta i Drammensregionen IKS,               Telefon: 32 26 90 00

Røyken og Hurum Legevakt

Besøksadresse:

Bråsetveien 21B
3440 Røyken

Postadresse:

Bråsetveien 21B
3440 Røyken

Telefon: 815 68 251