'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kreftkordinator

Kreft rammer mange mennesker hvert år. Dette kan skape et behov for å ha noen å snakke med, få hjelp til å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag.

Kontakt

Karianne Utgaard Bøhn felles kreftkoordinator for Hurum og Røyken.

Telefon, mobil: 469 45 910 eller sentralbord i Røyken kommune: 31 29 60 00
Besøksadresse: Bassengveien 1, 3440 Røyken

eller e-post: Karianne.Utgaard.Bohn@royken.kommune.no

Hva gjør en kreftkordinator?

En kreftkoordinator kan være en samtalepartner både for deg som er rammet av kreft og for dine pårørende. Du kan få råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Du vil få kordinasjon, informasjon og oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere. Kan være med å sikre oppfølging av barn og ungdom som pårørende.

Kriterier/vilkår

Dette er et lavterskeltilbud. Det betyr at den som er rammet av kreft eller som er pårørende til noen som er det, kan ta kontakt. Det kreves ikke søknad og ikke vedtak på tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Viser til link til kreftforeningens nettsider; http://kreftforeningen.no/

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kreftkoordinator er felles for Hurum og Røyken kommuner.

Kreftkordinator

Besøksadresse:

Bassengveien 1
3440 Røyken