'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Målgruppe: Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Det tilbys også :

  • Rehabilitering
  • Medisinsk treningsterapi
  • Elektroterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Manuell terapi
  • Medisinsk akupunktur/nålebehandling
  • Arbeidsplassvurdering

Hjelpemidler

Les mer om hjelpemidler her

Hvordan få utført eller motta fysioterapitjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme. Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Fysioterapeut voksne/eldre

Rehabiliteringsavd. Filtvet Helsetun. Kontaktperson: Vigdis Watn tlf: 948 04 342 / Tove Mohaugen: 947 88 638

Fysioterapi for barn og unge 

Gå til fysioterapi for barn og unge

Helsestasjon, Sætre. Kontaktpersoner: Janne Olaussen / Sarah Martin tlf: 32 27 80 80

Fysikalske institutter

Med driftstilskudd (egenandel):

Tofte Fysikalske - Tlf: 32 79 30 64  Kontakt: Ingunn Fridorf, Karsten M. Sørensen og Sarah Martin www.toftefysikalske.no 

Sætre Trim og Fysioterapi - Tlf: 32 79 02 80 Kontakt: Ina Solberg, Maria Luisa Nodeland   www.stfas.no   

Aktiv Fysio- og Manuellterapi Sætre - Tlf: 32 79 58 00  Kontakt: Nora Flakne     

Uten driftstilskudd:    

Hurum Fysioterapi og Pilates institutt - Tlf: 91 80 15 45 Kontakt: Tone Merete Andreassen  www.tofte-fysio.com

Pris for fysioterapi

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år. Ansvaret for frikort er overført til HELFO. 

Frikort oppnås kun hos fysioterapeuter med driftstilskudd

 

Ergoterapi

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem. Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste, men utfyller fysioterapi og andre tjenester som har et rehabiliteringsformål.

Målgruppe: Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Ergoterapitjenesten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Hvordan få utført eller motta ergoterapi

Henvendelse til Servicetorget som videreformidler din henvendelse til en av kommunens ergoterapeuter. Du vil da bli kontaktet av en ergoterapeut for nærmere saksutredning. Henvendelsene behandles fortløpende. Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.  

Hørselskontakt

Vidar Grimsen, tlf.: 906 42 982, e-post: vidar.grimsen@hurum.kommune.no

Kontakt:

Servicetorget i Hurum kommune

Saksbehandling

Er det større hjelpemidler det søkes på, må det påregnes ventetid fra hjelpemiddelsentralen i Buskerud.

Pris for ergoterapitjenesten

Tjenesten er gratis

Nyttige linker

Fysioterapi og ergoterapi

Besøksadresse:

Bjørnstadveien 2
3480 Filtvet