'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fastlege

Hurum kommunelege

Ivar Hovden  Tlf: 32 79 22 20

Legevakt 

Sætre legesenter

Tlf 32 27 88 30

Adr: Øraveien 5, 3475 Sætre

Åpningstid: 08.00- 15.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag, (Stengt på onsdager)

Sætre legesenters hjemmeside


Tofte legesenter

Tlf: 32 79 22 20 
Adr: Vestre Strandvei 3, 3482 Tofte

Åpningstid: 08.00- 15.00 

Fastleger

Oversikt over fastleger i Hurum finner du her

VIKTIGE TELEFONNUMMERE

Livstruende sykdom eller skade, Tlf: 113

Legevakt, Tlf:  81 56 82 51

Om fastlegeordningen

Alle som er bosatt i Norge har rett på en fastlege. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

 

Vil du bytte lege?

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

helsenorge.no kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. 

Du kan også ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00

Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, hvis den har ledig kapasitet. Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

 

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.