'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Demens

Besøksadresse: Bjørnstadveien 2, 3480 Filtvet     Postadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre                                                                                           Tlf: 32 79 71 00     E-post: postmottak@hurum.kommune.no

Demens

Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer i hjernen, den er kronisk og vil forverre seg over tid. Sykdommen kjennetegnes som oftest ved hukommelsessvikt, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendring.


Demensomsorgen kan tilby utredning og oppfølging av personer som har symptomer på demens. Dette gjøres av demenskoordinator ved hjelp av samtale, aktivitet og tester i tillegg til kliniske prøver hos lege.

Pårørendeforeningen

Pårørendeforeningen er et lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen, en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Kontakt: Åshild Leite, tlf. 412 20 791 eller Mari Fjøsne, tlf. 930 17 805.             

Yngre personer med demens

Også yngre personer kan rammes av demens. Ved mistanke skal personen henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning. Oppfølging etter utredningen ved kommunens demenskoordinator.

Villa Fredrikke i Drammen kan gi tilbud om samtalegruppe for pårørende til yngre personer med demens. Les mer om dette tilbudet på Drammen kommunes nettsider

Søk på tjeneste

Alle nye søknader om tjenester fra Demensomsorg skal sendes til Tjenestetildelingskontoret

Bofellesskap for personer med demens

Vi har botilbud med hjemmetjeneste, felles kost og vaskeritjeneste for personer med demens som ikke lenger mestrer å ivareta sin egenomsorg. Beboerne kan delta i alle hverdagsaktiviteter som matlaging, vasking og rydding. Beboerne kan også delta i erindringsgrupper med andre.

Bofellesskapene har leiligheter og store, lyse fellesarealer. I hver leilighet er det stue med åpen kjøkkenløsning, stort bad, soverom og en bod. Her kan det også bo ektepar hvor en eller begge er demente. I tillegg til deltakelse i dagligdagse gjøremål, tilbys det fellesaktiviteter som trim og turer ute når vær og føreforhold tillater det. Måltider serveres i fellesarealene. 

Bofellesskapene fungerer som borettslag med innskudd og husleie.  

Knivsfjell bofellesskap 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 8, 3490 Klokkarstua

Tlf .: 32 27 83 22

Helgetun bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 20, 3480 Filtvet

Tlf .: 32 27 83 25 / 32 27 83 27

Bjørnstadstubben bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 16, 3480 Filtvet

Tlf.: 32 79 62 90

Kikkut bofellesskap 

Bofellesskapet ligger på Klokkarstua og har 9 rom med bad. Dette er et botilbud til de sykeste brukerne. Det er også her demensomsorgen tilbyr korttidsplasser. 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 6, 3490 Klokkarstua

Tlf .: 32 27 84 59

Pårørendeskole 

I samarbeid med Asker og Røyken har Hurum kommune pårørendeskole med årlige kurs for pårørende til personer med demens. For mer informasjon, kontakt demenskoordinator Wiebke Henriksen, E-post: Wiebke.Henriksen@hurum.kommune.no

Avlastningsordning 

Kommunen har avlastningsplass på bofellesskapet Kikkut på Klokkarstua.

Søk om avlastning

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Grete Skustad Floberg

Demenskoordinator: Wiebke Henriksen, E-post: Wiebke.Henriksen@hurum.kommune.no

Besøksadresse: Bjørnstadveien 2, 3480 Filtvet

Postadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre 

Tlf: 32 79 71 00

Faks: 32 79 63 88

E-post: postmottak.heldognsomsorg@hurum.kommune.no