'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilrettelagte boliger

Bofellesskap for personer med demens

Bofelleskap for personer med demens er et botilbud med hjemmetjeneste, felles kost og vaskeritjeneste for dem som ikke lenger greier å ivareta sin egenomsorg. Beboerne kan delta i alle hverdagsaktiviteter som matlaging, vasking og rydding. Beboerne kan også delta i erindringsgrupper med andre. Bofellesskapene har leiligheter og store, lyse fellesarealer. I hver leilighet er det stue med åpen kjøkkenløsning, stort bad, soverom og en bod. Her kan det også bo  ektepar hvor en eller begge har demens. I tillegg til deltakelse i dagligdagse gjøremål, tilbys det fellesaktiviteter som trim og turer ute når vær og føreforhold tillater det. Måltider serveres i fellesarealene. Bofellesskapene fungerer som borettslag med innskudd og husleie.  

Knivsfjell bofellesskap 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 8, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 27 83 22

Helgetun bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 20, 3480 Filtvet

Tlf. 32 27 83 25 / 32 27 83 27

Bjørnstadstubben bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 16, 3480 Filtvet

Tlf. 32 79 62 90

Kikkut bofellesskap 

Bofellesskapet ligger på Klokkarstua og har 9 rom med bad. Dette er et botilbud til de aller dårligste brukerne. Det er også her demensomsorgen tilbyr korttidsplasser. 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 6, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 27 84 59

Hvordan kan jeg søke om tilrettelagt bolig?

Søknadsskjema

Kommunal bostøtte for tilrettelagte boliger

Det er en 2 - delt kommunal bostøtteordning for tilrettelagte boliger, et husleietak samt en sikringsbestemmelse. Beløpene indelsreguleres hvert år.

Alle som tildeles denne type bolig opplyses hvordan man kan søke i vedtaksbrevet.