Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilrettelagte boliger

Bofellesskap for demente

Bofelleskap for demente er et botilbud med hjemmetjeneste, felles kost og vaskeritjeneste for den demente som ikke lenger greier å ivareta sin egenomsorg. Beboerne kan delta i alle hverdagsaktiviteter som matlaging, vasking og rydding. Beboerne kan også delta i erindringsgrupper med andre. Bofellesskapene har leiligheter og store, lyse fellesarealer. I hver leilighet er det stue med åpen kjøkkenløsning, stort bad, soverom og en bod. Her kan det også bo  ektepar hvor en eller begge er demente. I tillegg til deltakelse i dagligdagse gjøremål, tilbys det fellesaktiviteter som trim og turer ute når vær og føreforhold tillater det. Måltider serveres i fellesarealene. Bofellesskapene fungerer som borettslag med innskudd og husleie.  

Knivsfjell bofellesskap 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 8, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 27 83 22

Helgetun bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 20, 3480 Filtvet

Tlf. 32 27 83 25 / 32 27 83 27

Bjørnstadstubben bofellesskap

Post- og besøksadresse: Bjørnstadstubben 16, 3480 Filtvet

Tlf. 32 79 62 90

Kikkut bofellesskap 

Bofellesskapet ligger på Klokkarstua og har 9 rom med bad. Dette er et botilbud til de aller dårligste demente brukerne. Det er også her demensomsorgen tilbyr korttidsplasser. 

Post- og besøksadresse: Knivsfjellv. 6, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 27 84 59

Hvordan kan jeg søke om tilrettelagt bolig?

Søknadsskjema

Kommunal bostøtte for tilrettelagte boliger

Det er en 2 - delt kommunal bostøtteordning for tilrettelagte boliger, et husleietak samt en sikringsbestemmelse. Beløpene indelsreguleres hvert år.

Alle som tildeles denne type bolig opplyses hvordan man kan søke i vedtaksbrevet.