'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Lån og tilskudd til bolig

Startlån og tilskudd

Startlån

Har du vanskerligheter med å komme deg inn på boligmarkdet eller kunne bli boende i boligen din? Da kan startlån være en aktuell låneordning for deg.

Les mer her

Les mer her

Søknadsskjemaet finner du her

Søknaden kan leveres til Nav Hurum eller på Servicetorget, rådhuset Sætre eller sendes til

Nav Hurum

Nordre Sætrevei 1

3475 Sætre

  

Tilskudd for privatpersoner

Tilskuddet skal bidra til å skaffe eller tilpasse boliger for vanskeligstilte.

Infomasjon og søknadsskjema finner du her

Informasjon og søkandsskjema finner du her

Les mer på www.husbanken.no