'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vergemål

Det er ulike typer verger:

 • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret
 • Du kan bli oppnevnt som verge for barn uten foreldre.
 • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
 • I tillegg kan det oppnevnes midlertidige verger om vergen er inhabil.

Fylkesmannen kan oppnevne deg som verge for barn eller voksne med behov for verge.

Du kan bli oppnevnt av fylkesmannen som verge for voksne

 • hvis du er forelder til voksne barn
 • hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen.
 • hvis du er nabo, venn eller bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.
 • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).
 • I tillegg vil du kunne oppnevnes midlertidig verger om den ordinære vergen er inhabil for et spesielt saksområde.

Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge?

Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva som ligger i å være egnet. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre m.m.

 • Du må gi samtykke til oppnevningen.
 • Du kan ikke selv være under vergemål
 • Du må ha god vandel – faste verger må fremlegge politiattest.

For mer info, gå til Fylkesmannen.no