'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Svangerskap og fødsel

Behov for øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakten i  Røyken og Hurum

Etter 20. svangerskapsuke, kontakt fødeavdelingen du har fødeplass 

Drammen sykehus Bærum sykehus  Kongsberg sykehus 

Ringerike sykehus  Ullevål sykehus Rikshospitalet sykehus

Jordmortjenesten

Jordmor i Hurum ønsker deg velkommen til svangerskapsoppfølging på Helsestasjonen. Dine behov og ønsker skal være utgangspunkt for hvordan akkurat du skal følges opp i ditt svangerskap. Derfor er det viktig med et tidlig møte med deg og eventuelt din partner. Han eller hun er alltid velkommen sammen med deg.

Svangerskapet er en flott tid i livet, en endringsprosess med mulighet for vekst og utvikling for​ hele familien. Familien forberedes til best mulig å bli i stand til å ta vare på barnet som skal komme. Jordmor vil være med å legge til rette for at tiden under svangerskapet forløper på en slik måte at mors helse og psykososiale forhold blir best mulig.

Jordmortjenesten tilbyr

 • Svangerskapkonsultasjoner/ oppfølging se basisprogram 
 • Etterfødselsamtale
 • Hjemmebesøk
 • Familieplanlegging både før og etter graviditet
 • Prevensjonsveiledning
 • Etterkontroll

Jordmor samarbeider tett med lege og i henhold til veilederen for svangerskapsomsorgen.

 Timebestilling

Tlf: 32 27 80 80 - ring for timebestilling på helsestasjonen mandag til torsdag mellom 08.30-14.30

Tlf: 409 15 590 - send en sms til kommunejordmor Bente

Dette må du ha med deg til time hos jordmor

Eventuelle papirer du har fra svangerskapet
 • helsekort for gravide
 • blodprøvesvar
 • ultralydpapirer
 Urinprøve
 • morgen urin
 • midt stråle
 • på rent glass

Pris

Svangerskapsomsorgen i Hurum kommune er gratis

Nyttige linker

Den beste starten: Alkoholfritt svangerskap. Råd til deg som planlegger eller venter barn

 http://www.frisklivhr.no 

Er du blitt uplanlagt gravid og er usikker, kan du få råd og veiledning hos Amatea (ekstern lenke)

Råd og veiledning om amming (ekstern lenke)

Generell informasjon om graviditet og fødsel (ekstern lenke)

Jordmortjenesten

Besøksadresse:

Filtvetveien 2
3480 Filtvet

Telefon: 32 27 80 80

Kontaktperson: Bente Haugrud Johansen

Tittel: Jordmor

Telefon: 409 15 590