'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Svangerskap og fødsel

Behov for øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakten i  Røyken og Hurum

Etter 20. svangerskapsuke, kontakt fødeavdelingen du har fødeplass 

Drammen sykehus Bærum sykehus  Kongsberg sykehus 

Ringerike sykehus  Ullevål sykehus Rikshospitalet sykehus

Jordmortjenesten

Jordmor i Hurum ønsker deg velkommen til svangerskapsoppfølging på Helsestasjonen. Dine behov og ønsker skal være utgangspunkt for hvordan akkurat du skal følges opp i ditt svangerskap. Derfor er det viktig med et tidlig møte med deg og eventuelt din partner. Han eller hun er alltid velkommen sammen med deg.

Svangerskapet er en flott tid i livet, en endringsprosess med mulighet for vekst og utvikling for​ hele familien. Familien forberedes til best mulig å bli i stand til å ta vare på barnet som skal komme. Jordmor vil være med å legge til rette for at tiden under svangerskapet forløper på en slik måte at mors helse og psykososiale forhold blir best mulig.

Jordmortjenesten tilbyr

 • Svangerskapkonsultasjoner/ oppfølging se basisprogram 
 • Etterfødselsamtale
 • Hjemmebesøk
 • Familieplanlegging både før og etter graviditet
 • Prevensjonsveiledning
 • Etterkontroll

Jordmor samarbeider tett med lege og i henhold til veilederen for svangerskapsomsorgen.

Timebestilling

Tlf: 32 27 80 80 - ring for timebestilling på helsestasjonen mandag til torsdag mellom 08.30-14.30

Tlf: 409 15 590 - send en sms til kommunejordmor Bente

Dette må du ha med deg til time hos jordmor

Eventuelle papirer du har fra svangerskapet
 • helsekort for gravide
 • blodprøvesvar
 • ultralydpapirer
 Urinprøve
 • morgen urin
 • midt stråle
 • på rent glass

Pris

Svangerskapsomsorgen i Hurum kommune er gratis

Nyttige linker

http://www.frisklivhr.no

Råd og veiledning om amming (ekstern lenke)

Jordmortjenesten

Besøksadresse:

Filtvetveien 2
3480 Filtvet

Telefon: 32 27 80 80

Kontaktperson: Bente Haugrud Johansen

Tittel: Jordmor

Telefon: 409 15 590