'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Åpningstider

Åpent: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30     

Telefontid: mandag - torsdag  kl. 08:30 - 14:30

Vennligst gi beskjed i god tid hvis du ikke kan møte til avtalt time. Send gjerne en epost til postmottak.forebyggende.helsetjenester@hurum.kommune.no.  Gjelder også bestilling/avbestilling av time.

Helsestasjonen for barn

Er for familier med barn fra null til seks år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.Det er et gratis og frivillig tilbud.

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Du vil få innkalling til vaksinasjon i henhold til vaksinasjonsprogrammet og regelmessige kontroller i henhold til helsedirektoratets veileder.

Helsestasjonsprogram

 • Hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte
 • Konsultasjon hos helsesøster månedlig fram til 6 mnd, videre hver 2. mnd fram til 1 år
 • Deretter ved 15 mnd, 17-18 mnd, 2 år og 4 år
 • Konsultasjon / helseundersøkelse hos lege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år og 4 år 
 • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjonen tilbyr også

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. I Hurum består skolehelsetjenesten av : Lege, fysiotrapeut og helsesøster.

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster, finn din skole her

SÆTRE SKOLE: Guro Hagen tlf.: 409 04 020

SÆTRE UNGDOMSSKOLE: Cecilie Borgen tlf: 409 03 223   mandag og torsdag lik uke

STEINERSKOLEN: Mona Juvet Piquet 409 13 116 mandag

FOLKESTAD SKOLE: Ann-Mari Wøien tlf: 409 03 226 mandag og torsdag lik uke

TOFTE SKOLE: Tone C Graff Guerndt tlf 408 03 354 mandag og torsdag lik uke

TOFTE UNGDOMSSKOLE: Mona Juvet Piquet tlf: 409 13 116 torsdag

Det tas forbehold om noe variasjon i disse tidene.

Skolelege: Ola Valderstøen

Barnefysioterapeut: Janne Olaussen

Psykomotorisk fysioterapeut: Sarah Martin

Psykolog: Tale Strand Skaslien

Ergoterapeut for barn: Katja Lumbe

Skolehelsetjenesten tilbyr

 • Helseundersøkelser og vaksinasjoner
 • Hjelp til barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir
 • Hjelp til synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere
 • Være et lavterskeltilbud til alle familier
 • Delta i tverrfaglige team på skolen
 • Veilede foreldre i foreldrerollen
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
 • P.I.S grupper
 • Grupper for barn med 2 hjem
 • Psykologisk førstehjelp

 

Skolehelseprogram

Skolestart-undersøkelse:

 • Helseundersøkelse med samtale, synsprøve, hørselsprøve vekt- og høydemåling

 1. klasse:

 • Helsesøster deltar på foreldremøte i forbindelse med skolestart.

2. klasse:

 • Tetravac vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt 

3. klasse:

 • Samtale med helsesøster etter behov og ønske
 • Vekt- og høydemåling
 • Helsestund i klassen

6. klasse:

 • MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder)
 • Samtale om pubertet

7.klasse:

 • HPV-vaksine( humant papilloma virus). Kun jentene

Temaer som tas opp i samtaler og undervisning 1. -7. klasse:

 • Kosthold – matpakke – måltider
 • Kroppen–pubertet-utvikling–hygiene
 • TV/videobruk
 • Søvn og hvile
 • Mosjon og fritidsaktiviteter

Temaer som tas opp i samtale og i klasseromsundervisning 8. - 10. klasse:

 • Vekt- og høydemåling
 • Individuelle samtaler på 8. trinn
 • Boostrix Polio i 10 klasse (vaksine mot poliomyelitt, difteri, tetanus, kikhoste)

Helsesirkel

 •  Trivsel/fravær
 •  Tobakk alkohol og narkotika
 •  Kosthold
 •  Seksualundervisning, prevensjon, samliv
 •  Psykisk helse

GENERELT:

 • Helseopplysning i klassen vil bli gitt i samarbeid med skolen
 • Helseundersøkelser etter behov (målrettet) på alle alderstrinn
 • Skolelegen er ikke behandlende lege
 • Helsesøster kan delta på foreldremøter

Fagpersoner du møter på helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Ulike fagpersoner                                                                                                                  

Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig  med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

 

Nyttige linker

Gode råd barn-kosthold

Barn i rusfamilier

www.helsenorge.no/minevaksiner

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

AV - OG - TIL Lokalt 

Kurs, veiledning og samtalegrupper                 

Hurum kommune har forskjellige metoder og kurs for og hjelpe familier

Helsestasjon for ungdom

Kommunen har eget helsestasjonstilbud for ungdom

Facebook

Hurum helsestasjon

Besøksadresse:

Filtvetveien 2
3480 Filtvet

Telefon: 32 27 80 80

Kontaktperson: Hilde Vedeler

Telefon: 915 22 474