'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

PMTO

PMTO-terapi

Alle barn kan vise en utfordrende atferd fra tid til annen. Av og til ender det med at vi handler spontant med frustrasjon, sinne og oppgitthet. Det er først når denne væremåten blir et mønster som gjentar seg over tid at foreldre kan trenge noen å rådføre seg med. Hurum kommune kan tilby målrettet hjelp hvor man trener på alternative foreldreferdigheter.Dersom en familie har behov for mer omfattende hjelp, kan kommunen tilby PMTO-terapi.

Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med større atferdsutfordringer, der samhandlingsmønster mellom foreldre og barn ofte oppleves negativt. Barnet er ofte i opposisjon med liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll og trassighet. Med økende alder, overføres reaksjonsmønsteret ofte til arenaer utenfor hjemmet. PMTO-terapi tar sikte på å styrke et positivt samspill mellom barn og foreldre.

Innhold i PMTO-terapi

Ukentlige møter på en time hver gang. Foreldre og terapeut møtes gjennomsnittlig 12-30 ganger til sammen.

Sammen med terapeut drøfter foreldrene situasjoner og begreper, samt trener på praktiske verktøy de skal bruke i hverdagen med barna. Fokus er på hvordan familien kan bedre samspillet seg i mellom i hverdagen. Foreldre er eksperter på eget barn og terapeuten er foreldrenes aktive støttespiller.

Terapeut kan også involvere og veilede de ansatte i barnets skole/barnehage

Verktøy

  • Gode beskjeder og samarbeid
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • Grensesetting
  • Regulering av egne følelser
  • Positiv involvering og kommunikasjon
  • Problemløsning
  • Å holde familiemøter
  • Tilsyn og oppfølging

Hvem?

Det er familietjenesten i Hurum kommune som tilbyr PMTO. Man trenger ikke henvisning for å få hjelp, men barnehagen, skolen, helsestasjon eller PPT kan hjelpe dere til å ta kontakt med oss.

Hvor?

Vi holder til i bankbygget i Sætre, Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre.

Mer informasjon?

Familietjenesten 994 99 079

Nettside: www.pmto.no

Far med kranglende barn