'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivning er et kortidsorientert rådgivningstilbud til foreldre/foresatte med barn i alderen 3-12 år der foreldrene opplever at de strever med små eller større situasjoner i hverdagen med barnet. Rådgivningen tar sikte på å hjelpe familier på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Veiledningen består vanligvis av 3-7 møter.

Ta kontakt med familietjenesten eller med en av helsesøstrene på barneskolene for mer informasjon. Hurum kommune har for tiden 5 TIBIR rådgivere og 2 PMTO terapeuter som tilbyr foreldrerådgivning.

Innhold i foreldrerådgivning

Ukentlige møter på en time hver gang. Sammen med rådgiver drøfter foreldrene begreper og situasjoner, samt trener på praktiske verktøy de skal bruke i hverdagen med barna. Fokus er på hvordan familien få det bedre sammen i hverdagen.

Verktøy

  • Gode beskjeder og samarbeid
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • Grensesetting
  • Problemløsning
  • Tilsyn og oppfølging