'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Familietjenesten

Et lavterskeltilbud for familier med barn under 18 år

Familietjenesten

Når et barn har det vanskelig, tror vi på å hjelpe hele familien. Familietjenesten i Hurum kommune har forskjellige metoder å hjelpe familier på. Familietjenesten er et frivillig lavterskeltilbud for familier med barn under 18 år hvor det er utfordringer. Familiene tar selv kontakt for avtale. Vårt  mål er å kunne møte familier med utfordringer som de er interessert i å gjøre noe med. Det er et samarbeidsprosjekt mellom familien og familietjenesten.

Familiesamtaler/terapi

Vi tilbyr samtaler med familiene over en avtalt tidsperiode. Familietjenesten består av fagpersoner med forskjellig bakgrunn og erfaring fra , barneverntjenesten, psykisk helsetjeneste og forebyggende helsetjenester. Familietjenesten har også psykolog tilknyttet tjenesten.

Familieveiledere

Vi har mulighet til å veilede familier hjemme. Det er helsestasjonen eller barnevernet som sender disse søknadene. Dette er for de familiene som trenger litt ekstra veiledning i forhold til barn i hjemme. Det kan også være for avlastning for de aller yngste barna om det er spesielle forhold hjemme.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Frivillige familiekontakter besøker ukentlig familier, med mint ett barn under skolealder, 2 til 4 timer opptil 6 måneder. Har din familie behov for hjelp og støtte eller ønsker du å være frivillig familiekontakt ring Familietjenesten på tlf. 414 49 043. Mer informajon om Home-Start Familiekontakten finner du på HSF Norge sine hjemmesider (se "nyttige lenker").

TIBIR

Hurum kommune er en såkalt TIBIR kommune. TIBIR står for Tidlig Innsats Barn I Risiko og er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn. Hurum kommune har inngått en avtale med NUBU om å gi et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

Per dags dato tilbyr vi:

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Det er et foreldre-orientert opplæringsprogram som har vist gode resultater med hensyn til å forebygge, stoppe og redusere adferdsproblemer. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet har atferdsproblemer. Mer informasjon om PMTO finner du her.

Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO). Tilbudet gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år som viser tegn til begynnende atferdsproblemer. Mer informasjon om foreldrerådgivning finner du her.

Sped- og småbarns konsulent

Vi har en sped- og småbarns konsulent som jobber i samarbeid med helsestasjonen og med familier der barn er under 4 år. Sped- og småbarnskonsulenten jobber med veiledning av foreldre og deres tilknytting til barna.

Gruppebaserte kurs

  • ICDP - kurs er foreldreveiledning sammen med andre foreldre. Der kan de dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. Går over 8 ganger
  • Senk stresset i familien Kurset tar for seg "mindfulness i foreldrerollen" og tar sikte på å lære teknikker for å redusere stess, oppnå ro og trene på å være mer oppmerksom til stede sammen med barna. Går over 8 ganger . Betaling for bok.

Trenger du hjelp?

Ring til familietjenesten på 414 49 043 eller send en søknad til oss.

Nyttige lenker

Brosjyre ICDP 

PMTO.no

TIBIR

Home-Start Familiekontakten Norge

Familietjenesten

Besøksadresse:

Nordre Sætrevei 4
3475 sætre

Telefon: 41449043