'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre, tlf 32 27 81 15 (hverdager mellom kl.9:00 og 15:00)

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner kan ringe eller sende skriftlig melding til barnevernstjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barnevernstjenesten.

Offentlige ansatte har plikt til å melde bekymring til barnevernet, uten hinder av taushetsplikten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det blir utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller viser alvorlige atferdsvansker. Er du offentlig ansatt, kan du henvende deg pr. brev eller telefon, men meldingen må alltid bekreftes skriftlig pr. brev, og den må være signert.  

Dersom du melder en sak i kraft av den jobben du har, skal du som hovedregel informere barnets foreldre om meldingen og innholdet i den. 

10 spørsmål og svar

Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

1) Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, på den måten at du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, bør du melde fra til barnevernet.

2) Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om dette ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.

3) Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4) Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

5) Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6) Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7) Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8)Tiden går jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe/gi beskjed èn gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9) Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10) Hvor kan jeg vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr her:
www.barnevernet.no

Kontakt oss

Barnevernstjenesten har åpningstid hverdager mellom kl.9:00 og 15:00.
Telefon: 32 27 81 15. Kan også nås via servicetorget på telefon 32 79 71 00.

Epost: postmottak.familienshus@hurum.kommune.no

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr epost ikke inneholder sensitive opplysninger.

Postadresse: Hurum kommune, Barnevernstjenesten, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.

Besøksadresse: Bankbygget, 2.etg, Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre.

Meldingsskjema til barneverntjenesten

Meldingsskjema

Ta utskrift av skjema og send inn pr. post, du kan også skrive bekymringen som et vanlig brev eller ta kontakt pr. telefon.

Akutt situasjon på kveld og helg

Dersom det er en akuttsituasjon utenom vanlig arbeidstid, 

kan du ringe Barnevernvakten på tlf: 32 04 65 00 eller politiet på tlf: 112.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge dersom du trenger hjelp eller kjenner noen andre som gjør det: 116111.

Nulltolleranse mot vold og seksuelle overgrep

I Hurum kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til og forhindre at noen utsettes for vold. Barneverntjenesten er en del av ressursgruppen for vold i nære relasjoner.

Les mer om ressursgruppen og les handlingsplanen her

Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre.

Adopsjon innebærer at den som blir adoptert får samme rettslige status som om den adopterte skulle ha vært adoptivforeldrenes biologiske barn.

Les mer om adopsjon og adopsjonsprossesen på Bufdir sin hjemmeside.

 

Har du tid til overs?

Vil du bidra til å skape en endring? Mange barn og unge har behov for trygge voksenpersoner i kortere eller lengre perioder av oppveksten sin. Kanskje du kan hjelpe noen? 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Støttekontakt

Barnevernstjenesten vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Kan dette være noe for deg?  Ta kontakt med barnevernstjenesten for en uforpliktende prat på telefon 32 27 81 15, eller send en epost med navn og kort informasjon om deg selv til postmottak.familienshus@hurum.kommune.no

Barnevernstjenesten søker deg som har tid å dele med et barn en helg i måneden. Du har overskudd til å gi et barn god voksenkontakt og positive opplevelser. Det kreves ingen formell utdanning, men du må fremlegge tilfredsstillende politiattest og blir underlagt taushetsplikt.

Kan dette være noe for deg?  Ta kontakt med barnevernstjenesten for en uforpliktende prat på telefon 32 27 81 15, eller send en epost med navn og kort informasjon om deg selv til postmottak.familienshus@hurum.kommune.no

Har du rom for en til?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

Fosterbarn har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Er dette noe for deg og din familie? På Bufetats nettsider www.fosterhjem.no og på informasjonsmøtene hos Bufetat får du svar på de fleste spørsmål. På kursene får du god innsikt i det å være fosterforelder, og om dette passer for deg.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud:

Telefon: 46 61 78 00

E-post: FT.Sor.Buskerud@bufetat.no

Aktuelle linker:

Lov om barneverntjenster

Lov om barn og foreldre

Ung.no

Oppfølging etter omsorgsovertakelse

BRiS

Fosterhjem.no

Tilbud på familieområdet - Bufetat

Veileder tilsyn i fosterhjem

Statens barnehus

Barnas jurist

Barnevernet

Besøksadresse:

Nordre sætrevei 4
3475 Sætre