'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Barn som bekymrer

I Hurum kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til og forhindre at noen utsettes for vold

Informasjon om ressursgruppen for barn som bekymrer

Gruppen består av deltagere fra politiet og virksomhetene i kommunen som arbeider med barn og deres familier. Gruppen skal inneha kompetanse på området. Gruppen har faste møter ca 10 ganger i året. Alle kan ta kontakt med en av medlemmene i gruppen dersom de har spørsmål rundt barn som lever under forhold med vold, seksuelle overgrep eller rus. Saker kan drøftes anonymt dersom samtykke ikke er innhentet fra foresatte. Gruppen kommer gjerne og informerer foreldre- / personalgrupper om tematikken og hvordan vi arbeider. Alle 2.trinns og 8.trinns elever får årlig opplæring tilpasset alder, i forhold til disse temaene. Handlingsplanen «Barn som Bekymrer» er politisk vedtatt i kommunen.

Kontaktinformasjon ressursgruppe:

Barneverntjenesten 32 27 81 15
PP-tjenesten      32 79 71 00
Familietjenesten     32 79 71 00 /
414 49 043
Forebyggende helsetjeneste     32 27 80 80
Politi      02800 / 112
Legevakt Røyken og Hurum   815 68 251 / 113
Barnevernvakten  32 04 65 00
Alarmtelefon for barn og unge  116 111

Bris   

32 04 58 00               

Handlingsplanen om barn som bekymrer

Handlingsplanen finner du her  (utskriftvennlig versjon)