'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Viktige telefoner

Her finner du nummer som det kan være nyttige i din kontakt med kommunen

Livstruende sykdom eller skade - ring 113

Politi 02800 (hvis henvendelsen kan vente) eller 112 (nødnummer)

Brann 110

Legevakt, landsdekkende nummer  116117

Røyken og Hurum legevakt har åpent hverdager kl 16.00-08.00, helger og høytider døgnåpent.

Ved behov for medisinsk hjelp på dagtid skal din fastlege kontaktes.

 

Vakttelefoner

Vakttelefon vei, vann og avløp 32 22 58 00

Melding om skadet vilt (eierløse dyr) 02800

Mattilsynet (Varsel om produksjonsdyr og kjæledyr som lider) 22 40 00 00

Sosial- og barnevernsvakten i Drammen (Åpningstid kl.17.00 - 01.00) 32 04 65 00

Alarmtelefon for barn og unge 116 111 

Drammensregionens interkommunale krisesenter 32 83 03 46

 

Direktenumre, Hurum kommune

Helsestasjon 32 27 80 80

Barnevern 32 27 81 15

Hjemmetjenesten 32 27 83 63

  

Nett- og strømtjenester

Hurum Energiverk 32 79 20 20

Hurum Kraft 32 79 20 00

VIVA - vei, vann og avløp

VIVA 32 22 58 00

 

Avfall, gjenvinning og feiing

RFD (Åpningstider og hentedager se rfd.no) 32 04 97 00

Feiing (Feieren AS) 413 32 555 (www.feieren.no)

Follestad Gjenvinning (Åpningstider se rdf.no)

Lindum Oredalen AS (Åpningstider og kontaktpersoner http://lindum.no/avdelinger/hurum/)

 

Landbruk

Landbrukskontoret (Asker kommune) 66 90 90 00

Renseanlegg

Rulleto 32 79 49 60

 

Private vannverk i Hurum

Filtvet vannverk SA 32 79 61 15

Tofte vannverk SA 32 79 44 22

 

Trossamfunn

Hurum kirkelig fellesråd 31 29 29 62 (Telefontid: Mandag, onsdag - fredag kl. 09.15 - 13.15)

 

Nav

Tlf: 55 55 33 33 (Felles nummer for alle kontorer)
Faks: 31 02 85 51

Pensjon, arbeidsgivere, leger med flere har spesialnummer, sjekk denne listen over telefonnumre.

 

Skatt og melde flytting

Skatt Sør Drammen 800 80 000

Fylke

Fylkesmannen i Buskerud 32 26 66 56

Buskerud Fylkeskommune 32 80 85 00

Andre tjenester

Kemneren i Drammen 32 04 61 40

Tinglysningen (Statens Kartverk) 08700

Namsmann og forliksråd 33 34 44 00, e-post: sivilrettspleie.buskerud.sor-ost@politiet.no

Konfliktrådet i Buskerud   22 77 70 90, epost: buskerud@konfliktraadet.no www.konfliktraadet.no

Biblioteket på Tofte 32 27 82 00

Røyken og Hurum Taxi 02850