'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vigsel

Stortinget har vedtatt at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Det betyr at Hurum kommune skal ha et vigseltilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det kan også søkes om vigsel for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Vi har startet forberedelsene med å tilrettelegge for ekteskapsinngåelse i Hurum og tar sikte på at vigsling kan avtales fredager i tidsrommet kl 13:00 – 15:00 i sermonirom i Malerhjemmet på Sætre.


Eventuelle ønsker om andre tidspunkt og steder må det søkes særskilt om, som avklares nærmere med vigsleren.

Ønsker du borgerlig vigsel i løpet av 2017 vil dette fortsatt foregå i regi av tingrettene.

Spørsmål om vigsel?
Ta kontakt med oss:
Epost: tora.sandnes@hurum.kommune.no
Telefon: 32 79 71 00