'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Utsetter oppstart av Vigilo i skolen

For å unngå problemer ved skolestart er det besluttet å utsette innføring av det oppvekstadministrative IKT-systemet Vigilo for skolene i nye Asker.

Utsettelsen gjelder ikke barnehagene i de tre kommunene.  

Vigilo er et system som gir oppvekstsektoren en rekke digitale verktøy i hverdagen - blant annet timeplanlegging, kommunikasjonsverktøy og fraværsføring. Systemet ble anskaffet i 2018 for å få på plass et helhetlig administrasjonssystem for oppvekstsektoren i nye Asker.  

- Gjennom uttesting, igangsetting, kvalitetssjekk, akseptansetesting og risikovurdering underveis, har vi nå  konkludert med at vi ikke kan lansere Vigilo for skolen slik vi ønsket, gitt hvordan verktøyet fungerer i dag. Vi mener det per i dag er for stor risiko for problemer for skolene ved skolestart, sier Kai Lund, oppvekstdirektør i Asker og nye Asker.  

Dette betyr at kommunikasjonen med de foresatte, inntil videre, vil fungere slik det gjorde sist skoleår og i de samme kanalene.

Gjennom arbeidet med bygging av ny kommune har man på IKT-feltet fulgt prinsippet med å sikre stabil drift og gjøre digitalt løft der det er mulig.  

- Vi utsetter innføring av Vigilo inntil vi er trygge på at det fungerer stabilt og som forventet. Dette gjør vi for å sikre en forutsigbar start på skoleåret for alle parter, sier oppvekstdirektøren.   

Han understreker at Vigilo, når det er endelig innført, vil bli et digitalt løft for skolen i hele den nye kommunen.   

For foresatte som har barn både i skole og barnehage, er det kun kommunikasjonsløsningen mot barnehagene som skal brukes.