'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

TT-ordningen i Hurum kommune

Fristen for å søke om TT-kort for perioden 01.04.19-31.03.20 er 1. februar.

Personer som har betydelige problemer med å benytte offentlige kommunikasjonsmidler kan nå søke om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede for perioden 01.04.19-31.03.20. Tjenesten betinger at det søkes på nytt hvert år, uavhengig av om man har hatt TT-kort tidligere.

For nye søkere skal legeerklæring og 1 stk. passfoto følge søknaden.

Søknadsskjema

Legeerklæringsskjema